องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 255
สัปดาห์นี้2,503
เดือนนี้16,507
ปีนี้198,084
ทั้งหมด376,360

camera_alt ภาพกิจกรรม
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลโนนงาม จำนวน 4 โครงการ [16 สิงหาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [8 สิงหาคม 2565]
โครงการท้องถิ่นปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น นำโดย นายทอน บุตตะ... [2 สิงหาคม 2565]
นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) (ครั้งที่ 2) การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในเขตอบต.โนนงาม [30 มิถุนายน 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ทะเบียนข้อมูลภูมิป้ญญาท้องถิ่น อบต.โนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ลานกีฬาสนามกีฬาที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต.โนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะในครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายถวิล ยังมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 092-9607593
นายถวิล ยังมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 092-9607593
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
16/08/2565
17/08/2565
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กพส.
17/08/2565
17/08/2565
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
16/08/2565
17/08/2565
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
[บัญชีแนบท้าย]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
17/08/2565
17/08/2565
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
16/08/2565
17/08/2565
โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานท้องถิ่นของผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สน.คท.
16/08/2565
17/08/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ