องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 145
เดือนนี้6,431
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)48,837
ทั้งหมด 189,884

info One Stop Service : OSS
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ออกให้บริการประชาชนในการส่งน้ำให้กับนักเรียน โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น เพื่อใช้ในการเข้าค่ายพักแรม และช่วยดับไฟไหม้ทุ่งนา เส้นทางเสาร์ห้า บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลโนนงาม [21 กุมภาพันธ์ 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จัดอบรมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โดยมี นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เป็นประธาน... [20 กุมภาพันธ์ 2567]
พิธีทำบุญและเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ / วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ [19 กุมภาพันธ์ 2567]
ต้อนรับ นายอธิพงศ์ พงษ์สุวรรณ นายอำเภอปทุมราชวงศา นางสาวพรรณิภา มณีเนตร ท้องถิ่นอำเภอปทุมราชวงศา และ นายสเถียร บัวเขียว สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา ในการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น... [13 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการรับอุปกรณ์ช่วยคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
โทร : 087-956-3590
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-2650515
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-2650515
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ