องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือคำร้อง
insert_drive_file ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านคำไหล หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ความเดือดร้อนประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file แจ้งความเดือดร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file การขอซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แจ้งซ้อมแซมไฟฟ้าส่องส่วางสาธารณะ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แจ้งความเดือดร้อน (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file เดือดร้อนเรื่องถนนสัญจรลำบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แจ้งการเกิดภัยธรรมชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3