messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายประยงค์ สายตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางขวัญใจ เงินหมื่น
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางพิมพิศา พิมพารัตน์
ครู อันดับ ค.ศ.2
นางดอกแก้ว พร้อมสุข
ครู อันดับ ค.ศ.1
นางวิไลรัตน์ คำเฉย
ครู อันดับ ค.ศ.1
นางสาวนฤนาถ นิสวัน
ผู้ดูแลเด็ก
นางมยุรี ต้นโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลมัย เสือสา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางวิจิตร ศรีสุวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสมัคร ปรือทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางนิยม บุญทน
ผู้ดูแลเด็ก
นางเทียนทอง สุวรรณศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพีรดา บุญเภา
ผู้ดูแลเด็ก