messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 52
เดือนนี้10,388
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)139,447
ทั้งหมด 280,000

info E-SERVICE
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)


info One Stop Service : OSS
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ [14 มิถุนายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้ดำเนินโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม[14 มิถุนายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้ดำเนินการออกเก็บขยะอันตรายในเขตพื้นที่ตำบลโนนงามทั้ง ๘ หมู่บ้าน ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน[14 มิถุนายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ออกให้บริการประชาชนในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนงาม[7 มิถุนายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิงพระชนพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประกอบกับในวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนตำบลโนนงามได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงขอเชิญชวนร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีเหลืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ รวมพลัง สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ลานกีฬา/สนามกีฬา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
โทร : 087-956-3590
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-2650515
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-2650515
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/03/2567
28/03/2567
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
สน.คท.
12/12/2566
15/12/2566
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กสว.
17/06/2567
17/06/2567
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
กศ.
17/06/2567
17/06/2567
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3
[รุ่นที่ 3]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ