องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder คำสั่ง อบต.โนนงาม
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ :