องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder คำสั่ง อบต.โนนงาม
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ / ตรวจรับพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง (2)
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ ตรวจรับพัสดุ2
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ ตรวจรับพัสดุ1
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ ตรวจรับพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง (3)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง (2)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง (3) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ โครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ ตรวจรับพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 20 (ทั้งหมด 371 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19