องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder คำสั่ง อบต.โนนงาม
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference:TOR)
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะ
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ให้พนักงานส่วนตำบลพันจากราชการ (กรณีเกษียณอายุราชการ)
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง พนักงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม กองคลัง และคณะผู้บริหารส่วนตำบลโนนงามเดินทางไปราชการ
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาร 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 20 (ทั้งหมด 222 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12