messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder คำสั่ง อบต.โนนงาม
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรานละเอียดคุณลักษณธเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
แต่งตั้งผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น (ครู ข) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
แต่งตั้งคณะกรรมการยืมเงิน รับ - ส่งเงินและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 1146 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58