องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม นำโดยนายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม... [24 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื่องจากพายุลมแรง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริบริหารส่วนตำบลโนนงาม พร้อมคณะบริหารเป็นตัวแทนรับเงินช่วยเหลือ... [24 มิถุนายน 2565]
นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบหมายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนงาม ตามหนังสือแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่ 112... [22 มิถุนายน 2565]
นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบหมายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนงาม ตามหนังสือแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่ 110... [21 มิถุนายน 2565]
นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบหมายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนงาม ตามหนังสือแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่ 109 ... [20 มิถุนายน 2565]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะอันตรายทั้ง 8 หมู่บ้านภายในพื้นที่ตำบลโนนงาม นำมาเก็บรวบรวมที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เพื่อที่จะนำส่งจังหวัดอำนาจเจริญกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [15 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โดย นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ... [6 มิถุนายน 2565]
วัน ศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ณ... [23 พฤษภาคม 2565]
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม นำโดย นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง... [19 พฤษภาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้ดำเนินการกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามถนน ร่วมกับอำเภอปทุมราชวงศา ทางหลวงชนบท โดย นายปริโย โทบุตร ปลัดอาวุโสอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานในพิธี... [11 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 98 รายการ)