องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย [16 กันยายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามมอบรางวัลโครงการหมู่บ้านสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ประจำปี 2565 [23 สิงหาคม 2565]
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลโนนงาม จำนวน 4 โครงการ [16 สิงหาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [8 สิงหาคม 2565]
โครงการท้องถิ่นปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น นำโดย นายทอน บุตตะ... [2 สิงหาคม 2565]
นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) (ครั้งที่ 2) การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในเขตอบต.โนนงาม [30 มิถุนายน 2565]
นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบหมายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลโนนงาม ตามหนังสือแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่ 118... [29 มิถุนายน 2565]
นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบหมายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนงาม ตามหนังสือแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่ 117... [28 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม นำโดยนายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม... [24 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื่องจากพายุลมแรง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริบริหารส่วนตำบลโนนงาม พร้อมคณะบริหารเป็นตัวแทนรับเงินช่วยเหลือ... [24 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 106 รายการ)