องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
อยู่ดีกินดี มีการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน พัฒนาคนพัฒนางาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม นำร่องแหล่งท่องเที่ยว
อัตลักษณ์
ตำบลโนนงามเป็นสังคมชนบท