องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโดม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโดม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 เส้นบ้านนายเชย แสงอ่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานขอความเห็นขอบกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนํ้าขุ่น หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานการขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมแชมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file รายงานการขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file รายงานการขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการเปลี่ยนท่อส่งประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หม่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 ถึง สายบ้านโคกก่อง บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนงาม โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านคำไหล หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
1 - 20 (ทั้งหมด 83 รายการ) 1 2 3 4 5