องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานการขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมแชมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานการขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานการขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการเปลี่ยนท่อส่งประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หม่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 ถึง สายบ้านโคกก่อง บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนงาม โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านคำไหล หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 เส้นบ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านโคกเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file การตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว อบต.โนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลไฟฟ้า บ.สนามชัย ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4