องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ประกาศ อบต.โนนงาม
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการรายใหม่ลงทะเบียนเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบข้อ ๙ ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบข้อ ๙ ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่บาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีมเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีมเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูยบ์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ งวดที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file การโอนและตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 20 (ทั้งหมด 175 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9