องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ
insert_drive_file ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอากาสวันสำคัญของชาติเนื่องในวันมหิดล
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอแจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file กวดขันดูแลความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงบำรุงดินเป็นสินค้าควบคุมสลาก
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอความร่วมมือประสานเด็กและเยาวชนเข้ารับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนต้นแบบจิตอาสาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอเชิญร่วมพิธีรับการตรวจประเมินผลโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แจ้งการโอนเงินฝากเพื่อรอการจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานโปรแกรมกองทุนตำบล" ในการบันทึกแผนการใช้เงิน
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคืนข้อมูลให้กับชุมชนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG "มหาวิทยาัยสู่ตำบล U2T for BCG"
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมปฏิบัติการคืนข้อมูลให้กับชุมชนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG"
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แต่งตั้งชุดออกตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 1459 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73