messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 (ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2567)
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 (ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2567)
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านาเรือง หมู่ที่ 7 เส้นบ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคำไหล หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 ประจำวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 ประจำวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ. ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 (มกราคม - มีนาคม 2567)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โนนงาม ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 (มกราคม - มีนาคม 2567)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed อาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนงาม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed อาหารเสริม (มน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนงาม ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566)
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 (ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566) - 30 มิถุนายน 2566)
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 (16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566)
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 (16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566)
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนงาม ไตรมาสที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ไตรมาสที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed อาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ิอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed อาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 เส้นข้างโรงเรียน เชื่อมบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed อาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนงาม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed อาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 ครึ้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed อาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed อาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนงาม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed ิอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed อาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนงาม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
1 - 34 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1