องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หมู่ 7 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ / โทรสาร 045-525924ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 136
folder รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ปี 2565
insert_drive_file กำหนดเปิดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ครั้งแรก
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder รายงานประชุมสภา อบต.โนนงาม ประจำปี พ.ศ.2564
insert_drive_file ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง รายงานการประชุม สภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (2)
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส