ชื่อเรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อไฟล์ : 6s9CMzaThu31510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้