ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง