ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ 1 บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง