ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง