ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง