ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไหลประจำเดือน พฤษภาคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง