ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง