ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ GS 135L รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถดับเพลิง) ยี่ห้อ IZUZU สีแดง หมายเลขทะเบียน บจ 8480 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง