ชื่อเรื่อง : ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้ง ที่ ๑)

ชื่อไฟล์ : 4iiZ3YWThu10410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้