ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnonngam2563&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMlJCFSCV69NP2NzOlRMvoQ_MyCw file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnonngam2563&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMlJCFSCV69NP2NzOlRMvoQ_MyCw../add_file/https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnonngam2563&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMlJCFSCV69NP2NzOlRMvoQ_MyCw
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หมู่ 7 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ / โทรสาร 045-525924 เว็บไซต์ : https://www.nonngam.go.th/ E-mail : saraban@nonngam.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หมู่ 7 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ / โทรสาร 045-525924 เว็บไซต์ : https://www.nonngam.go.th/ E-mail : saraban@nonngam.go.th../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หมู่ 7 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ / โทรสาร 045-525924 เว็บไซต์ : https://www.nonngam.go.th/ E-mail : saraban@nonngam.go.th
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 4w77YOqWed21655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://twitter.com/nonngam2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://twitter.com/nonngam2563../add_file/https://twitter.com/nonngam2563
ชื่อไฟล์ : 3GtIVpJWed22026.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dTrC3EHWed22414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dCJAg9QWed22941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jyJipbQWed23519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : โนนงามนามตำบล ผู้คนไฝ่ธรรม งามล้ำประเพณี ฮีตสิบสอง ของดีผ้าทอมือ เลื่องลือเกษตรกรรม น้อมนำสามัคคี มากมีถ้ำภูผาเด่น เส้นทางสู่ผาชื่นวาริน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โนนงามนามตำบล ผู้คนไฝ่ธรรม งามล้ำประเพณี ฮีตสิบสอง ของดีผ้าทอมือ เลื่องลือเกษตรกรรม น้อมนำสามัคคี มากมีถ้ำภูผาเด่น เส้นทางสู่ผาชื่นวาริน../add_file/ โนนงามนามตำบล ผู้คนไฝ่ธรรม งามล้ำประเพณี ฮีตสิบสอง ของดีผ้าทอมือ เลื่องลือเกษตรกรรม น้อมนำสามัคคี มากมีถ้ำภูผาเด่น เส้นทางสู่ผาชื่นวาริน
ชื่อไฟล์ : K1CpP6ZWed30341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาแอพพลิเคชั่น “คู่มือประชาชน” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้แล้ววันนี้ (ฟรี) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวถือเป็นกฎหมายกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต โดยกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ที่ระบุถึงขั้นตอน ระยะเวลา รวมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับคำขอ ณ จุดเดียว โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชน และเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถทราบข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาแอพพลิเคชั่น “คู่มือประชาชน” ซึ่งปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานใน Smart Phone ระบบ iOS และ Androidเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาคู่มือสำหรับเรื่องที่ต้องการติดต่อราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดคู่มือประชาชนสำหรับการติดต่อราชการในแต่ละเรื่อง อาทิ ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ต้องใช้ ค่าใช่จ่าย แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกคู่มือสำหรับประชาชนไว้บนเครื่องเพื่อเรียกดูในภายหลังได้อีกด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาแอพพลิเคชั่น “คู่มือประชาชน” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้แล้ววันนี้ (ฟรี) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวถือเป็นกฎหมายกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต โดยกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ที่ระบุถึงขั้นตอน ระยะเวลา รวมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับคำขอ ณ จุดเดียว โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชน และเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถทราบข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาแอพพลิเคชั่น “คู่มือประชาชน” ซึ่งปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานใน Smart Phone ระบบ iOS และ Androidเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาคู่มือสำหรับเรื่องที่ต้องการติดต่อราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดคู่มือประชาชนสำหรับการติดต่อราชการในแต่ละเรื่อง อาทิ ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ต้องใช้ ค่าใช่จ่าย แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกคู่มือสำหรับประชาชนไว้บนเครื่องเพื่อเรียกดูในภายหลังได้อีกด้วย../add_file/ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาแอพพลิเคชั่น “คู่มือประชาชน” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้แล้ววันนี้ (ฟรี) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวถือเป็นกฎหมายกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต โดยกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ที่ระบุถึงขั้นตอน ระยะเวลา รวมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับคำขอ ณ จุดเดียว โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชน และเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถทราบข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาแอพพลิเคชั่น “คู่มือประชาชน” ซึ่งปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานใน Smart Phone ระบบ iOS และ Androidเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาคู่มือสำหรับเรื่องที่ต้องการติดต่อราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดคู่มือประชาชนสำหรับการติดต่อราชการในแต่ละเรื่อง อาทิ ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ต้องใช้ ค่าใช่จ่าย แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกคู่มือสำหรับประชาชนไว้บนเครื่องเพื่อเรียกดูในภายหลังได้อีกด้วย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลโนนงาม ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ดังนั้นรายได้หลักจึงมาจากภาคเกษตร การทำการเกษตรของเกษตรกรดังกล่าวเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปศุสัตว์ ยางพารา และปาล์ม สำหรับรายได้อื่นๆ มาจากการรับจ้างตามฤดูกาล ดังนั้นสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) ดินในพื้นที่ตำบลโนนงามเป็นดินที่ดี มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก ๒) เกษตรกรมีประสบการณ์ในการทำการเกษตร โดยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ๓) เกษตรกรมีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันเป็นเครือญาติ มีการพึงพาอาศัยกัน จุดอ่อน ๑) เกษตรขาดองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำการเกษตร ๒) ไม่มีระบบชลประทาน ๓) ทำการเกษตรระบบเดี่ยว (ไม่มีการปลูกพืชหลายชนิด และไม่มีการทำปศุสัตว์ ควบคู่ไปด้วย) ๔) เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง ๕) ขาดผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็ง อุปสรรค ๑) การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ๒) ปุ๋ยเคมีมีราคาสูง ๓) เกษตรกร ไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตเองได้ ขึ้งอยู่กับพ่อค้าคนกลาง โอกาส ๑) เกษตรกรมีความรักและหวงแหนในการทำอาชีพเกษตรกรรม ๒) มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ๓) กระแสตลาดที่มีความต้องการสินค้าด้านการเกษตรที่ปลอดสารพิษ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลโนนงาม ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ดังนั้นรายได้หลักจึงมาจากภาคเกษตร การทำการเกษตรของเกษตรกรดังกล่าวเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปศุสัตว์ ยางพารา และปาล์ม สำหรับรายได้อื่นๆ มาจากการรับจ้างตามฤดูกาล ดังนั้นสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) ดินในพื้นที่ตำบลโนนงามเป็นดินที่ดี มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก ๒) เกษตรกรมีประสบการณ์ในการทำการเกษตร โดยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ๓) เกษตรกรมีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันเป็นเครือญาติ มีการพึงพาอาศัยกัน จุดอ่อน ๑) เกษตรขาดองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำการเกษตร ๒) ไม่มีระบบชลประทาน ๓) ทำการเกษตรระบบเดี่ยว (ไม่มีการปลูกพืชหลายชนิด และไม่มีการทำปศุสัตว์ ควบคู่ไปด้วย) ๔) เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง ๕) ขาดผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็ง อุปสรรค ๑) การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ๒) ปุ๋ยเคมีมีราคาสูง ๓) เกษตรกร ไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตเองได้ ขึ้งอยู่กับพ่อค้าคนกลาง โอกาส ๑) เกษตรกรมีความรักและหวงแหนในการทำอาชีพเกษตรกรรม ๒) มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ๓) กระแสตลาดที่มีความต้องการสินค้าด้านการเกษตรที่ปลอดสารพิษ../add_file/ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลโนนงาม ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ดังนั้นรายได้หลักจึงมาจากภาคเกษตร การทำการเกษตรของเกษตรกรดังกล่าวเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปศุสัตว์ ยางพารา และปาล์ม สำหรับรายได้อื่นๆ มาจากการรับจ้างตามฤดูกาล ดังนั้นสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) ดินในพื้นที่ตำบลโนนงามเป็นดินที่ดี มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก ๒) เกษตรกรมีประสบการณ์ในการทำการเกษตร โดยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ๓) เกษตรกรมีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันเป็นเครือญาติ มีการพึงพาอาศัยกัน จุดอ่อน ๑) เกษตรขาดองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำการเกษตร ๒) ไม่มีระบบชลประทาน ๓) ทำการเกษตรระบบเดี่ยว (ไม่มีการปลูกพืชหลายชนิด และไม่มีการทำปศุสัตว์ ควบคู่ไปด้วย) ๔) เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง ๕) ขาดผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็ง อุปสรรค ๑) การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ๒) ปุ๋ยเคมีมีราคาสูง ๓) เกษตรกร ไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตเองได้ ขึ้งอยู่กับพ่อค้าคนกลาง โอกาส ๑) เกษตรกรมีความรักและหวงแหนในการทำอาชีพเกษตรกรรม ๒) มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ๓) กระแสตลาดที่มีความต้องการสินค้าด้านการเกษตรที่ปลอดสารพิษ
ชื่อไฟล์ : จากตารางที่ ๑๐ และ ๑๑ จะเห็นได้ว่าตำบลโนนงามมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ถึง ๔ ศูนย์ มีโรงเรียนถึง ๒ โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล เป็นหน่วยส่งเสริมการเรียนของประชาชนในพื้นที่ตำบล และจากตารางที่ ๑๕ จะเห็นว่าตำบลโนนงามมีวัดและสำนักสงฆ์ ถึง ๖ แห่ง ซึ่งถือว่ามากพอสมควรและประชาชนส่วนใหญ่ ประมาณ ร้อยละ ๙๕ นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) ประชากรนับถือพระพุทธศาสนา ๒) ประชากรมีการประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ๓) มีผู้นำชุมชนที่ดี ๔) มีผู้บริหารที่มีความสามารถ ๕) การเป็นครอบครัวขยาย ไม่มีความขัดแย้งกันในชุมชน มีความโอบอ้อมอารีต่อกัน จุดอ่อน ๑) มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๒) มีร้านค้าสถานบันเทิงที่ไม่ขออนุญาต ๓) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุปสรรค ๑) ยาเสพติด ๒) ผู้ติดยาเสพติด ๓) การลักขโมย ๔) หนี้นอกระบบ โอกาส ๑) มีศูนย์รวมจิตใจ คือ วัด ที่พักสงฆ์ ๒) มีโรงเรียนขยายโอกาส ๓) มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๔) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในหมู่บ้าน ๕) มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน ๖) ความเป็นสังคมชนบท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จากตารางที่ ๑๐ และ ๑๑ จะเห็นได้ว่าตำบลโนนงามมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ถึง ๔ ศูนย์ มีโรงเรียนถึง ๒ โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล เป็นหน่วยส่งเสริมการเรียนของประชาชนในพื้นที่ตำบล และจากตารางที่ ๑๕ จะเห็นว่าตำบลโนนงามมีวัดและสำนักสงฆ์ ถึง ๖ แห่ง ซึ่งถือว่ามากพอสมควรและประชาชนส่วนใหญ่ ประมาณ ร้อยละ ๙๕ นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) ประชากรนับถือพระพุทธศาสนา ๒) ประชากรมีการประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ๓) มีผู้นำชุมชนที่ดี ๔) มีผู้บริหารที่มีความสามารถ ๕) การเป็นครอบครัวขยาย ไม่มีความขัดแย้งกันในชุมชน มีความโอบอ้อมอารีต่อกัน จุดอ่อน ๑) มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๒) มีร้านค้าสถานบันเทิงที่ไม่ขออนุญาต ๓) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุปสรรค ๑) ยาเสพติด ๒) ผู้ติดยาเสพติด ๓) การลักขโมย ๔) หนี้นอกระบบ โอกาส ๑) มีศูนย์รวมจิตใจ คือ วัด ที่พักสงฆ์ ๒) มีโรงเรียนขยายโอกาส ๓) มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๔) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในหมู่บ้าน ๕) มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน ๖) ความเป็นสังคมชนบท../add_file/จากตารางที่ ๑๐ และ ๑๑ จะเห็นได้ว่าตำบลโนนงามมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ถึง ๔ ศูนย์ มีโรงเรียนถึง ๒ โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล เป็นหน่วยส่งเสริมการเรียนของประชาชนในพื้นที่ตำบล และจากตารางที่ ๑๕ จะเห็นว่าตำบลโนนงามมีวัดและสำนักสงฆ์ ถึง ๖ แห่ง ซึ่งถือว่ามากพอสมควรและประชาชนส่วนใหญ่ ประมาณ ร้อยละ ๙๕ นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) ประชากรนับถือพระพุทธศาสนา ๒) ประชากรมีการประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ๓) มีผู้นำชุมชนที่ดี ๔) มีผู้บริหารที่มีความสามารถ ๕) การเป็นครอบครัวขยาย ไม่มีความขัดแย้งกันในชุมชน มีความโอบอ้อมอารีต่อกัน จุดอ่อน ๑) มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๒) มีร้านค้าสถานบันเทิงที่ไม่ขออนุญาต ๓) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุปสรรค ๑) ยาเสพติด ๒) ผู้ติดยาเสพติด ๓) การลักขโมย ๔) หนี้นอกระบบ โอกาส ๑) มีศูนย์รวมจิตใจ คือ วัด ที่พักสงฆ์ ๒) มีโรงเรียนขยายโอกาส ๓) มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๔) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในหมู่บ้าน ๕) มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน ๖) ความเป็นสังคมชนบท
ชื่อไฟล์ : จุดแข็ง ๑) ประชาชนเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิสภาด้วยตนเอง ๒) ไม่มีการร้องเรียนซึ่งกันและกัน ๓) ประชาชนมีความต้องการการกระจายอำนาจ จุดอ่อน ๑) ประชาชนไม่เข้าใจวิธีการลงคะแนนทำบัตรเสีย ๒) มีการจูงใจให้ลงคะแนน (การซื้อสิทธิขายเสียง) อุปสรรค ๑) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเอง ๒) ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงน้อย ๓) ความมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง โอกาส ๑) กฎหมายในระดับสูงสุด (รัฐธรรมนูญ) จนถึงกฎหมายในระดับต่ำสุด (ระเบียบ,ข้อบังคับ) สนับสนุนแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ๒) นโยบายของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ๓) การใช้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จุดแข็ง ๑) ประชาชนเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิสภาด้วยตนเอง ๒) ไม่มีการร้องเรียนซึ่งกันและกัน ๓) ประชาชนมีความต้องการการกระจายอำนาจ จุดอ่อน ๑) ประชาชนไม่เข้าใจวิธีการลงคะแนนทำบัตรเสีย ๒) มีการจูงใจให้ลงคะแนน (การซื้อสิทธิขายเสียง) อุปสรรค ๑) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเอง ๒) ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงน้อย ๓) ความมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง โอกาส ๑) กฎหมายในระดับสูงสุด (รัฐธรรมนูญ) จนถึงกฎหมายในระดับต่ำสุด (ระเบียบ,ข้อบังคับ) สนับสนุนแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ๒) นโยบายของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ๓) การใช้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน../add_file/จุดแข็ง ๑) ประชาชนเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิสภาด้วยตนเอง ๒) ไม่มีการร้องเรียนซึ่งกันและกัน ๓) ประชาชนมีความต้องการการกระจายอำนาจ จุดอ่อน ๑) ประชาชนไม่เข้าใจวิธีการลงคะแนนทำบัตรเสีย ๒) มีการจูงใจให้ลงคะแนน (การซื้อสิทธิขายเสียง) อุปสรรค ๑) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเอง ๒) ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงน้อย ๓) ความมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง โอกาส ๑) กฎหมายในระดับสูงสุด (รัฐธรรมนูญ) จนถึงกฎหมายในระดับต่ำสุด (ระเบียบ,ข้อบังคับ) สนับสนุนแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ๒) นโยบายของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ๓) การใช้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ชื่อไฟล์ : ตำบลโนนงาม เป็นหนึ่งในตำบลที่ศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระธาตุพนมจำลอง ที่สำนักสงฆ์ภูตู้ทอง และสถานที่ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ภูตู้ทอง ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในจังหวัดอำนาจเจริญ สูงจากระดับน้ำทะเล ๓๓๖ เมตร ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าว สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศาสนสถานที่เก่าแก่ ๒) มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน ๓) มีความเป็นสังคมชนบท จุดอ่อน ๑) แผนผังแสดงเส้นทางคมนาคม จากทางหลวงแผ่นดินสู่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในตำบลชัดเจน ๒) ขาดการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง และสู่กลุ่มคนภายนอก ๓) การให้ความสำคัญในการดูแลและร่วมรักษาทรัพยากรจากประชาชนในชุมชน อุปสรรค ๑) ความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน ๒) การหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชน ๓) การบุกรุกของกลุ่มนายทุน โอกาส ๑) ความเป็นสังคมชนบทที่ต้องอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติในการดำรงชีวิต โดยการเกื้อกูลกัน ๒) กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลโนนงาม เป็นหนึ่งในตำบลที่ศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระธาตุพนมจำลอง ที่สำนักสงฆ์ภูตู้ทอง และสถานที่ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ภูตู้ทอง ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในจังหวัดอำนาจเจริญ สูงจากระดับน้ำทะเล ๓๓๖ เมตร ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าว สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศาสนสถานที่เก่าแก่ ๒) มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน ๓) มีความเป็นสังคมชนบท จุดอ่อน ๑) แผนผังแสดงเส้นทางคมนาคม จากทางหลวงแผ่นดินสู่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในตำบลชัดเจน ๒) ขาดการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง และสู่กลุ่มคนภายนอก ๓) การให้ความสำคัญในการดูแลและร่วมรักษาทรัพยากรจากประชาชนในชุมชน อุปสรรค ๑) ความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน ๒) การหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชน ๓) การบุกรุกของกลุ่มนายทุน โอกาส ๑) ความเป็นสังคมชนบทที่ต้องอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติในการดำรงชีวิต โดยการเกื้อกูลกัน ๒) กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์../add_file/ตำบลโนนงาม เป็นหนึ่งในตำบลที่ศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระธาตุพนมจำลอง ที่สำนักสงฆ์ภูตู้ทอง และสถานที่ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ภูตู้ทอง ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในจังหวัดอำนาจเจริญ สูงจากระดับน้ำทะเล ๓๓๖ เมตร ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าว สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศาสนสถานที่เก่าแก่ ๒) มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน ๓) มีความเป็นสังคมชนบท จุดอ่อน ๑) แผนผังแสดงเส้นทางคมนาคม จากทางหลวงแผ่นดินสู่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในตำบลชัดเจน ๒) ขาดการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง และสู่กลุ่มคนภายนอก ๓) การให้ความสำคัญในการดูแลและร่วมรักษาทรัพยากรจากประชาชนในชุมชน อุปสรรค ๑) ความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน ๒) การหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชน ๓) การบุกรุกของกลุ่มนายทุน โอกาส ๑) ความเป็นสังคมชนบทที่ต้องอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติในการดำรงชีวิต โดยการเกื้อกูลกัน ๒) กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ชื่อไฟล์ : จุดแข็ง ๑) มีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือส่วนโยธา ๒) มีเส้นทางการคมนาคมหลายสายเชื่อมต่อระหว่างหมู่ต่อหมู่บ้าน และตำบลข้างเคียง ได้สะดวก ๓) การให้ความสำคัญของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา การติดตามเอาใจใส่ จุดอ่อน ๑) งบประมาณในการพัฒนามีน้อย ๒) การกระจายงบประมาณในการด้านโครงสร้างพื้นฐานไปหมู่บ้านต่างๆ ทำให้แต่ละจุดขาดความสมบูรณ์ ๓) การหาผลประโยชน์ จากกลุ่มบุคคล ในการใช้งบประมาณด้านนี้ อุปสรรค ๑) การสมยอมราคากันระหว่างผู้รับจ้าง ๒) การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ๓) ขนาดของพื้นที่ตำบลต่อจำนวนเส้นทางคมนาคม ๔) การเพิ่มจำนวนของเส้นทางในแต่ละปี โอกาส ๑) ความเป็นสังคมชนบท ๒) การพึ่งพาอาศัยกัน สังคมโดยส่วนใหญ่ยังไม่พึ่งพาเทคโนโลยีมากนัก ๓) ความสามัคคีของคนในชุมชน จากข้อมูลในแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของตำบลโนนงาม คือการเป็นสังคมชนบท ของชาวตำบลโนนงาม ความโอบอ้อมอารี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมที่แบ่งปัน มีความรักความสามัคคี มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการมีองค์กรในการพัฒนาตำบลที่เข้มแข็ง คือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดังนั้นจึงวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในภาพรวมได้ ดังนี้ จุดแข็ง (Strength - S) ๑) โครงสร้างองค์กรมีครบสี่ส่วนเอื้อต่อการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ๒) มีการจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๓)การใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือการบริหารงานเพื่อการพัฒนาและกรอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ๔) การพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม ๕) การปฏิบัติราชการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ เพื่อความถูกต้องและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการ ๖) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีเขตการปกครองจำนวน ๘ หมู่ สามารถบริหารงานได้ทั่วถึงและครอบคลุม ๗) การจัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องมือเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อการที่จำเป็น เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๘) ความเป็นสังคมชนบท ความโอบอ้อมอารี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมที่แบ่งปัน มีความรักความสามัคคี จุดอ่อน (Weakness-W) ๑) ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อการบริหารงานทั่วไป ๒) ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ๓) ข้อจำกัดด้านบุคลากรมีน้อยอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ๔) การแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มบุคคล ในการเสนอราคาในงานพัฒนาต่างๆ ของตำบล โอกาส (Opportunity - O) ๑) การพัฒนาบุคลากร ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนร่วมกันรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น ๓) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ๔) การจัดทำและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบูรณาการปฏิบัติราชการและเกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๕) การได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลทั้งงบอุดหนุนเฉพาะกิจและงบอุดหนุนทั่วไปเพื่อบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ๖) นโยบายของรัฐบาลการเพิ่มรายได้ให้ข้าราชการและพนักงานเพื่อการครองชีพและสวัสดิการสังคมรวมทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ ๗) การเปิดประตูเข้าสู่(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Aseanเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า- ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรียกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า)เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาและยกระดับการพัฒนา สามารถปรับตัวจากสังคมภายนอกได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน ๘) ตำบลยังเป็นสังคมชนบท ชุมชนและประชาชนมีความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเอื้อต่อปกครอง การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดี รวมทั้งการจัดวางระบบผังเมืองให้เกิดการบริหาร การพัฒนาที่เป็นระบบ อุปสรรค(Threat-T) ๑) สภาวะทางธรรมชาติ ทั้งภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดสภาวะอากาศร้อนมากขึ้นรวมทั้งการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสาธารณภัย ๒) การแพร่หลายของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งสื่อออนไลน์ ภัยคุกคามจากสื่อ ITอินเตอร์เน็ต อาจส่งผลกระทบด้านสังคมขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๓) เสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งอาจส่งผลต่อการนโยบายการพัฒนาและความต่อเนื่องการบริหารราชการแผ่นดิน ๔) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจำกัด ทำให้สัดส่วนการพัฒนาท้องถิ่นมีน้อยและไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ๕) การบุกรุกของกลุ่มนายทุน ๖) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเอง ๗) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการมีมาก รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติราชการเกิดความผิดพลาด และบางกรณีทำให้เกิดการซ้ำซ้อน ความสับสน ต่อระดับผู้ปฏิบัติ ๘) ประชาชนบางส่วนยังคงแนวความคิดในการรอรับความช่วยเหลือมากกว่าการพึ่งตนเอง ๙) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและพลังงานน้ำมัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จุดแข็ง ๑) มีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือส่วนโยธา ๒) มีเส้นทางการคมนาคมหลายสายเชื่อมต่อระหว่างหมู่ต่อหมู่บ้าน และตำบลข้างเคียง ได้สะดวก ๓) การให้ความสำคัญของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา การติดตามเอาใจใส่ จุดอ่อน ๑) งบประมาณในการพัฒนามีน้อย ๒) การกระจายงบประมาณในการด้านโครงสร้างพื้นฐานไปหมู่บ้านต่างๆ ทำให้แต่ละจุดขาดความสมบูรณ์ ๓) การหาผลประโยชน์ จากกลุ่มบุคคล ในการใช้งบประมาณด้านนี้ อุปสรรค ๑) การสมยอมราคากันระหว่างผู้รับจ้าง ๒) การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ๓) ขนาดของพื้นที่ตำบลต่อจำนวนเส้นทางคมนาคม ๔) การเพิ่มจำนวนของเส้นทางในแต่ละปี โอกาส ๑) ความเป็นสังคมชนบท ๒) การพึ่งพาอาศัยกัน สังคมโดยส่วนใหญ่ยังไม่พึ่งพาเทคโนโลยีมากนัก ๓) ความสามัคคีของคนในชุมชน จากข้อมูลในแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของตำบลโนนงาม คือการเป็นสังคมชนบท ของชาวตำบลโนนงาม ความโอบอ้อมอารี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมที่แบ่งปัน มีความรักความสามัคคี มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการมีองค์กรในการพัฒนาตำบลที่เข้มแข็ง คือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดังนั้นจึงวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในภาพรวมได้ ดังนี้ จุดแข็ง (Strength - S) ๑) โครงสร้างองค์กรมีครบสี่ส่วนเอื้อต่อการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ๒) มีการจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๓)การใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือการบริหารงานเพื่อการพัฒนาและกรอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ๔) การพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม ๕) การปฏิบัติราชการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ เพื่อความถูกต้องและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการ ๖) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีเขตการปกครองจำนวน ๘ หมู่ สามารถบริหารงานได้ทั่วถึงและครอบคลุม ๗) การจัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องมือเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อการที่จำเป็น เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๘) ความเป็นสังคมชนบท ความโอบอ้อมอารี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมที่แบ่งปัน มีความรักความสามัคคี จุดอ่อน (Weakness-W) ๑) ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อการบริหารงานทั่วไป ๒) ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ๓) ข้อจำกัดด้านบุคลากรมีน้อยอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ๔) การแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มบุคคล ในการเสนอราคาในงานพัฒนาต่างๆ ของตำบล โอกาส (Opportunity - O) ๑) การพัฒนาบุคลากร ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนร่วมกันรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น ๓) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ๔) การจัดทำและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบูรณาการปฏิบัติราชการและเกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๕) การได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลทั้งงบอุดหนุนเฉพาะกิจและงบอุดหนุนทั่วไปเพื่อบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ๖) นโยบายของรัฐบาลการเพิ่มรายได้ให้ข้าราชการและพนักงานเพื่อการครองชีพและสวัสดิการสังคมรวมทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ ๗) การเปิดประตูเข้าสู่(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Aseanเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า- ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรียกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า)เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาและยกระดับการพัฒนา สามารถปรับตัวจากสังคมภายนอกได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน ๘) ตำบลยังเป็นสังคมชนบท ชุมชนและประชาชนมีความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเอื้อต่อปกครอง การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดี รวมทั้งการจัดวางระบบผังเมืองให้เกิดการบริหาร การพัฒนาที่เป็นระบบ อุปสรรค(Threat-T) ๑) สภาวะทางธรรมชาติ ทั้งภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดสภาวะอากาศร้อนมากขึ้นรวมทั้งการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสาธารณภัย ๒) การแพร่หลายของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งสื่อออนไลน์ ภัยคุกคามจากสื่อ ITอินเตอร์เน็ต อาจส่งผลกระทบด้านสังคมขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๓) เสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งอาจส่งผลต่อการนโยบายการพัฒนาและความต่อเนื่องการบริหารราชการแผ่นดิน ๔) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจำกัด ทำให้สัดส่วนการพัฒนาท้องถิ่นมีน้อยและไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ๕) การบุกรุกของกลุ่มนายทุน ๖) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเอง ๗) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการมีมาก รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติราชการเกิดความผิดพลาด และบางกรณีทำให้เกิดการซ้ำซ้อน ความสับสน ต่อระดับผู้ปฏิบัติ ๘) ประชาชนบางส่วนยังคงแนวความคิดในการรอรับความช่วยเหลือมากกว่าการพึ่งตนเอง ๙) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและพลังงานน้ำมัน../add_file/จุดแข็ง ๑) มีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือส่วนโยธา ๒) มีเส้นทางการคมนาคมหลายสายเชื่อมต่อระหว่างหมู่ต่อหมู่บ้าน และตำบลข้างเคียง ได้สะดวก ๓) การให้ความสำคัญของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา การติดตามเอาใจใส่ จุดอ่อน ๑) งบประมาณในการพัฒนามีน้อย ๒) การกระจายงบประมาณในการด้านโครงสร้างพื้นฐานไปหมู่บ้านต่างๆ ทำให้แต่ละจุดขาดความสมบูรณ์ ๓) การหาผลประโยชน์ จากกลุ่มบุคคล ในการใช้งบประมาณด้านนี้ อุปสรรค ๑) การสมยอมราคากันระหว่างผู้รับจ้าง ๒) การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ๓) ขนาดของพื้นที่ตำบลต่อจำนวนเส้นทางคมนาคม ๔) การเพิ่มจำนวนของเส้นทางในแต่ละปี โอกาส ๑) ความเป็นสังคมชนบท ๒) การพึ่งพาอาศัยกัน สังคมโดยส่วนใหญ่ยังไม่พึ่งพาเทคโนโลยีมากนัก ๓) ความสามัคคีของคนในชุมชน จากข้อมูลในแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของตำบลโนนงาม คือการเป็นสังคมชนบท ของชาวตำบลโนนงาม ความโอบอ้อมอารี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมที่แบ่งปัน มีความรักความสามัคคี มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการมีองค์กรในการพัฒนาตำบลที่เข้มแข็ง คือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดังนั้นจึงวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในภาพรวมได้ ดังนี้ จุดแข็ง (Strength - S) ๑) โครงสร้างองค์กรมีครบสี่ส่วนเอื้อต่อการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ๒) มีการจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๓)การใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือการบริหารงานเพื่อการพัฒนาและกรอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ๔) การพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม ๕) การปฏิบัติราชการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ เพื่อความถูกต้องและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการ ๖) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีเขตการปกครองจำนวน ๘ หมู่ สามารถบริหารงานได้ทั่วถึงและครอบคลุม ๗) การจัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องมือเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อการที่จำเป็น เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๘) ความเป็นสังคมชนบท ความโอบอ้อมอารี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมที่แบ่งปัน มีความรักความสามัคคี จุดอ่อน (Weakness-W) ๑) ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อการบริหารงานทั่วไป ๒) ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ๓) ข้อจำกัดด้านบุคลากรมีน้อยอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ๔) การแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มบุคคล ในการเสนอราคาในงานพัฒนาต่างๆ ของตำบล โอกาส (Opportunity - O) ๑) การพัฒนาบุคลากร ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนร่วมกันรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น ๓) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ๔) การจัดทำและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบูรณาการปฏิบัติราชการและเกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๕) การได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลทั้งงบอุดหนุนเฉพาะกิจและงบอุดหนุนทั่วไปเพื่อบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ๖) นโยบายของรัฐบาลการเพิ่มรายได้ให้ข้าราชการและพนักงานเพื่อการครองชีพและสวัสดิการสังคมรวมทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ ๗) การเปิดประตูเข้าสู่(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Aseanเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า- ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรียกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า)เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาและยกระดับการพัฒนา สามารถปรับตัวจากสังคมภายนอกได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน ๘) ตำบลยังเป็นสังคมชนบท ชุมชนและประชาชนมีความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเอื้อต่อปกครอง การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดี รวมทั้งการจัดวางระบบผังเมืองให้เกิดการบริหาร การพัฒนาที่เป็นระบบ อุปสรรค(Threat-T) ๑) สภาวะทางธรรมชาติ ทั้งภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดสภาวะอากาศร้อนมากขึ้นรวมทั้งการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสาธารณภัย ๒) การแพร่หลายของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งสื่อออนไลน์ ภัยคุกคามจากสื่อ ITอินเตอร์เน็ต อาจส่งผลกระทบด้านสังคมขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๓) เสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งอาจส่งผลต่อการนโยบายการพัฒนาและความต่อเนื่องการบริหารราชการแผ่นดิน ๔) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจำกัด ทำให้สัดส่วนการพัฒนาท้องถิ่นมีน้อยและไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ๕) การบุกรุกของกลุ่มนายทุน ๖) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเอง ๗) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการมีมาก รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติราชการเกิดความผิดพลาด และบางกรณีทำให้เกิดการซ้ำซ้อน ความสับสน ต่อระดับผู้ปฏิบัติ ๘) ประชาชนบางส่วนยังคงแนวความคิดในการรอรับความช่วยเหลือมากกว่าการพึ่งตนเอง ๙) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและพลังงานน้ำมัน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอปทุมราชวงศา โดยมีระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีระยะทางจากจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ ๒๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอปทุมราชวงศา โดยมีระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีระยะทางจากจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ ๒๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอปทุมราชวงศา โดยมีระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีระยะทางจากจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ ๒๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามมีเนื้อที่ประมาณ ๔๒.๔๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๖,๕๕๐ ไร่ ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ แต่ในการจัดทำแผนที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดทำแนวเขตและวัดพื้นที่ตามคำบรรยายเขตประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัดเนื้อที่ได้ ๓๗.๓๗ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๒๓,๓๕๘ ไร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามมีเนื้อที่ประมาณ ๔๒.๔๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๖,๕๕๐ ไร่ ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ แต่ในการจัดทำแผนที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดทำแนวเขตและวัดพื้นที่ตามคำบรรยายเขตประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัดเนื้อที่ได้ ๓๗.๓๗ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๒๓,๓๕๘ ไร่../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามมีเนื้อที่ประมาณ ๔๒.๔๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๖,๕๕๐ ไร่ ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ แต่ในการจัดทำแผนที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดทำแนวเขตและวัดพื้นที่ตามคำบรรยายเขตประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัดเนื้อที่ได้ ๓๗.๓๗ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๒๓,๓๕๘ ไร่
ชื่อไฟล์ : ตำบลโนนงามสภาพพื้นที่ทั่วไปจะมีลักษณะเป็นเนินและที่ราบสลับที่ราบลุ่มโดยจะลาดเทจากทางด้านทิศเหนือเขตพื้นที่สูงบริเวณหมู่ที่ ๖ บ้านคำไหล และหมู่ที่ ๗ บ้านนาเรืองลงมา มีแหล่งน้ำไหลผ่าน คือ ห้วยจิกเปา และห้วยพระเหลา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลโนนงามสภาพพื้นที่ทั่วไปจะมีลักษณะเป็นเนินและที่ราบสลับที่ราบลุ่มโดยจะลาดเทจากทางด้านทิศเหนือเขตพื้นที่สูงบริเวณหมู่ที่ ๖ บ้านคำไหล และหมู่ที่ ๗ บ้านนาเรืองลงมา มีแหล่งน้ำไหลผ่าน คือ ห้วยจิกเปา และห้วยพระเหลา ../add_file/ตำบลโนนงามสภาพพื้นที่ทั่วไปจะมีลักษณะเป็นเนินและที่ราบสลับที่ราบลุ่มโดยจะลาดเทจากทางด้านทิศเหนือเขตพื้นที่สูงบริเวณหมู่ที่ ๖ บ้านคำไหล และหมู่ที่ ๗ บ้านนาเรืองลงมา มีแหล่งน้ำไหลผ่าน คือ ห้วยจิกเปา และห้วยพระเหลา
ชื่อไฟล์ : k8mhcurWed30537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AmRssxTWed30622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : OQrhIXNWed30704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gGxdFSDWed30805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DdiTDIZWed30848.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : zjmnXqYWed31000.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uYS0039Wed31017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hyhxLxSThu24353.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A27xoFQThu24439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : M ๑ เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารและบังคับใช้กฎมายท้องถิ่น M ๒ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม พร้อมจัดวางระบบผังเมืองที่ดี M ๓ เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาด้านสาธารณสุขการป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชน M ๔ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับบุคลากร ให้มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ และสร้างเครือข่ายขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กว้างขวางและแพร่หลาย M ๕ เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและประชาชนในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของท้องถิ่น M ๖ เป็นองค์กรแห่งความเป็นธรรมและโปร่งใส และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี M ๗ เป็นหน่วยงานแห่งความหวังที่ดีที่สุดที่มีอยู่ของประชาชน M ๘ ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันดีของตำบล M ๙ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: M ๑ เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารและบังคับใช้กฎมายท้องถิ่น M ๒ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม พร้อมจัดวางระบบผังเมืองที่ดี M ๓ เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาด้านสาธารณสุขการป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชน M ๔ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับบุคลากร ให้มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ และสร้างเครือข่ายขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กว้างขวางและแพร่หลาย M ๕ เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและประชาชนในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของท้องถิ่น M ๖ เป็นองค์กรแห่งความเป็นธรรมและโปร่งใส และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี M ๗ เป็นหน่วยงานแห่งความหวังที่ดีที่สุดที่มีอยู่ของประชาชน M ๘ ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันดีของตำบล M ๙ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น../add_file/M ๑ เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารและบังคับใช้กฎมายท้องถิ่น M ๒ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม พร้อมจัดวางระบบผังเมืองที่ดี M ๓ เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาด้านสาธารณสุขการป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชน M ๔ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับบุคลากร ให้มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ และสร้างเครือข่ายขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กว้างขวางและแพร่หลาย M ๕ เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและประชาชนในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของท้องถิ่น M ๖ เป็นองค์กรแห่งความเป็นธรรมและโปร่งใส และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี M ๗ เป็นหน่วยงานแห่งความหวังที่ดีที่สุดที่มีอยู่ของประชาชน M ๘ ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันดีของตำบล M ๙ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : G ๑ สังคมสงบสุขเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี G ๒ เด็กและเยาวชนมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและมีพัฒนาการ วุฒิภาวะที่ดีเหมาะสมตามวัย G ๓ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี อยู่ดีมีสุข สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง G ๔ ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาตำบลและพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี G ๕ ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันดีของตำบล G ๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกทำลายและมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ G ๗ ประชาชนเข้าใจบทบาทของตนเอง ในการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เพื่อตนเอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: G ๑ สังคมสงบสุขเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี G ๒ เด็กและเยาวชนมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและมีพัฒนาการ วุฒิภาวะที่ดีเหมาะสมตามวัย G ๓ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี อยู่ดีมีสุข สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง G ๔ ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาตำบลและพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี G ๕ ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันดีของตำบล G ๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกทำลายและมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ G ๗ ประชาชนเข้าใจบทบาทของตนเอง ในการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เพื่อตนเอง../add_file/G ๑ สังคมสงบสุขเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี G ๒ เด็กและเยาวชนมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและมีพัฒนาการ วุฒิภาวะที่ดีเหมาะสมตามวัย G ๓ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี อยู่ดีมีสุข สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง G ๔ ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาตำบลและพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี G ๕ ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันดีของตำบล G ๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกทำลายและมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ G ๗ ประชาชนเข้าใจบทบาทของตนเอง ในการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เพื่อตนเอง
ชื่อไฟล์ : การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพื่อนำผลการ วิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน โดยยึดหลักยุทธศาสตร์จังหวัดร่วมด้วย ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ แนวทางการพัฒนา มี 10 แนวทาง 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขจัดปัญหาความยากจน ดูแลผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ 4. ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ 5. พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน 6. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 7. เป็นเมืองสวัสดิการถ้วนหน้า 8. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 9. ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการรู้รักษ์สามัคคี 10. สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา มี 3 แนวทาง 1. พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 3. สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ทางการศึกษาและกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนา มี 6 แนวทาง 1. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ และการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้ามหอมมะลิอินทรีย์ มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่ได้มาตรฐาน 4. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 6. ส่งเสริมสนับสนุนดูแลพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและผู้ใช้น้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา มี 6 แนวทาง 1. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม 3. ส่งเสริมการปลูก ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังเด็กและเยาวชน ให้มีจิตสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรม 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกเครือข่าย 3. ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพื่อนำผลการ วิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน โดยยึดหลักยุทธศาสตร์จังหวัดร่วมด้วย ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ แนวทางการพัฒนา มี 10 แนวทาง 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขจัดปัญหาความยากจน ดูแลผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ 4. ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ 5. พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน 6. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 7. เป็นเมืองสวัสดิการถ้วนหน้า 8. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 9. ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการรู้รักษ์สามัคคี 10. สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา มี 3 แนวทาง 1. พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 3. สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ทางการศึกษาและกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนา มี 6 แนวทาง 1. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ และการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้ามหอมมะลิอินทรีย์ มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่ได้มาตรฐาน 4. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 6. ส่งเสริมสนับสนุนดูแลพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและผู้ใช้น้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา มี 6 แนวทาง 1. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม 3. ส่งเสริมการปลูก ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังเด็กและเยาวชน ให้มีจิตสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรม 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกเครือข่าย 3. ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน../add_file/ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพื่อนำผลการ วิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน โดยยึดหลักยุทธศาสตร์จังหวัดร่วมด้วย ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ แนวทางการพัฒนา มี 10 แนวทาง 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขจัดปัญหาความยากจน ดูแลผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ 4. ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ 5. พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน 6. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 7. เป็นเมืองสวัสดิการถ้วนหน้า 8. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 9. ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการรู้รักษ์สามัคคี 10. สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา มี 3 แนวทาง 1. พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 3. สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ทางการศึกษาและกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนา มี 6 แนวทาง 1. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ และการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้ามหอมมะลิอินทรีย์ มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่ได้มาตรฐาน 4. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 6. ส่งเสริมสนับสนุนดูแลพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและผู้ใช้น้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา มี 6 แนวทาง 1. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม 3. ส่งเสริมการปลูก ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังเด็กและเยาวชน ให้มีจิตสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรม 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกเครือข่าย 3. ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
ชื่อไฟล์ : การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength-S) หมายถึง ทรัพยากรด้านต่างๆที่ได้เปรียบหรือส่วนที่เข้มแข็งภายในองค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อผลักดันให้องค์การสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การ เช่น ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ กฎหมาย จุดอ่อน(Weakness -W) หมายถึง ข้อเสียเปรียบ ข้อผิดพลาด ในองค์การที่เป็นข้อด้อย หรือเป็นข้อจำกัดด้านต่างๆ ที่ส่งผลทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การ เช่น ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ กฎหมาย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายในหน่วยงาน ส่วนการวิเคราะห์โอกาส(Opportunity-O) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเกื้อกูลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีอุปสรรค(Threat-T) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเป็นอุปสรรค ขัดขวาง หรือทำให้เกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบต่อบริหารงานขององค์การ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายนอกหน่วยงาน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก จึงวิเคราะห์ในแต่ละด้าน แล้วนำมาวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อให้เกิดความคาดหวังในอนาคต ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จะมุ่งเดินไปในอนาคตอย่างมีทิศทาง (เกิดวิสัยทัศน์ Vision ใหม่) ดังนี้ ๑. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของตำบลโนนงาม ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ดังนั้นรายได้หลักจึงมาจากภาคเกษตร การทำการเกษตรของเกษตรกรดังกล่าวเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปศุสัตว์ ยางพารา และปาล์ม สำหรับรายได้อื่นๆ มาจากการรับจ้างตามฤดูกาล ดังนั้นสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) ดินในพื้นที่ตำบลโนนงามเป็นดินที่ดี มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก ๒) เกษตรกรมีประสบการณ์ในการทำการเกษตร โดยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ๓) เกษตรกรมีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันเป็นเครือญาติ มีการพึงพาอาศัยกัน จุดอ่อน ๑) เกษตรขาดองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำการเกษตร ๒) ไม่มีระบบชลประทาน ๓) ทำการเกษตรระบบเดี่ยว (ไม่มีการปลูกพืชหลายชนิด และไม่มีการทำปศุสัตว์ ควบคู่ไปด้วย) ๔) เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง ๕) ขาดผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็ง อุปสรรค ๑) การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ๒) ปุ๋ยเคมีมีราคาสูง ๓) เกษตรกร ไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตเองได้ ขึ้งอยู่กับพ่อค้าคนกลาง โอกาส ๑) เกษตรกรมีความรักและหวงแหนในการทำอาชีพเกษตรกรรม ๒) มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ๓) กระแสตลาดที่มีความต้องการสินค้าด้านการเกษตรที่ปลอดสารพิษ 4) มีสภาพพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสม สภาพดินดี ๒. ด้านพัฒนาการศึกษาและเอกลักษณ์วัฒนธรรมและด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จะเห็นได้ว่าตำบลโนนงามมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ถึง ๔ ศูนย์ มีโรงเรียนถึง ๒ โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล เป็นหน่วยส่งเสริมการเรียนของประชาชนในพื้นที่ตำบล และจากตารางที่ ๑๕ จะเห็นว่าตำบลโนนงามมีวัดและสำนักสงฆ์ ถึง ๖ แห่ง ซึ่งถือว่ามากพอสมควรและประชาชนส่วนใหญ่ ประมาณ ร้อยละ ๙๕ นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) ประชากรนับถือพระพุทธศาสนา ๒) ประชากรมีการประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ๓) มีผู้นำชุมชนที่ดี ๔) มีผู้บริหารที่มีความสามารถ ๕) การเป็นครอบครัวขยาย ไม่มีความขัดแย้งกันในชุมชน มีความโอบอ้อมอารีต่อกัน จุดอ่อน ๑) มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๒) มีร้านค้าสถานบันเทิงที่ไม่ขออนุญาต ๓) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุปสรรค ๑) ยาเสพติด ๒) ผู้ติดยาเสพติด ๓) การลักขโมย ๔) หนี้นอกระบบ โอกาส ๑) มีศูนย์รวมจิตใจ คือ วัด ที่พักสงฆ์ ๒) มีโรงเรียนขยายโอกาส ๓) มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๔) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในหมู่บ้าน ๕) มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน ๖) ความเป็นสังคมชนบท ๗) เป็นคนดี มีวินัย ๓. ด้านพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จุดแข็ง ๑) ประชาชนเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิสภาด้วยตนเอง ๒) ไม่มีการร้องเรียนซึ่งกันและกัน ๓) ประชาชนมีความต้องการการกระจายอำนาจ จุดอ่อน ๑) ประชาชนไม่เข้าใจวิธีการลงคะแนนทำบัตรเสีย ๒) มีการจูงใจให้ลงคะแนน (การซื้อสิทธิขายเสียง) อุปสรรค ๑) งบประมาณจากการกระจายอำนาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 2) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเอง 3) ขาดความร่วมมือ 4) ความมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง โอกาส ๑) กฎหมายในระดับสูงสุด (รัฐธรรมนูญ) จนถึงกฎหมายในระดับต่ำสุด (ระเบียบ,ข้อบังคับ) สนับสนุนแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ๒) นโยบายของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ๓) การใช้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ๔. ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลโนนงาม เป็นหนึ่งในตำบลที่ศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระธาตุพนมจำลอง ที่สำนักสงฆ์ภูตู้ทอง และสถานที่ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ภูตู้ทอง ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในจังหวัดอำนาจเจริญ สูงจากระดับน้ำทะเล ๓๓๖ เมตร ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าว สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศาสนสถานที่เก่าแก่ ๒) มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน ๓) มีความเป็นสังคมชนบท จุดอ่อน ๑) แผนผังแสดงเส้นทางคมนาคม จากทางหลวงแผ่นดินสู่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในตำบลชัดเจน ๒) ขาดการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง และสู่กลุ่มคนภายนอก ๓) การให้ความสำคัญในการดูแลและร่วมรักษาทรัพยากรจากประชาชนในชุมชน อุปสรรค ๑) ความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน ๒) การหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชน ๓) การบุกรุกของกลุ่มนายทุน โอกาส ๑) ความเป็นสังคมชนบทที่ต้องอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติในการดำรงชีวิต โดยการเกื้อกูลกัน ๒) กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จุดแข็ง ๑) มีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือส่วนโยธา ๒) มีเส้นทางการคมนาคมเหมาะสมและเพียงพอ ๓) การให้ความสำคัญของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา การติดตามเอาใจใส่ 4) มีประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน และพียงพอต่อการใช้ของประชาชน จุดอ่อน ๑) งบประมาณในการพัฒนามีน้อย ๒) การกระจายงบประมาณในการด้านโครงสร้างพื้นฐานไปหมู่บ้านต่างๆ ขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ๓) ไฟฟ้ายังมีไม่ทั่วถึง เนื่องจากประชากรมีการขยายครัวเรือนเพิ่มขึ้น อุปสรรค 1) การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง 2) ขนาดของพื้นที่ตำบลต่อจำนวนเส้นทางคมนาคม 3) การเพิ่มจำนวนของเส้นทางในแต่ละปี โอกาส ๑) ความเป็นสังคมชนบท ๒) การพึ่งพาอาศัยกัน สังคมโดยส่วนใหญ่ยังไม่พึ่งพาเทคโนโลยีมากนัก ๓) ความสามัคคีของคนในชุมชน 4) เป็นพื้นที่รายง่ายต่อการพัฒนา จากข้อมูลการวิเคราะห์ในแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของตำบลโนนงาม คือการเป็นสังคมชนบท ของชาวตำบลโนนงาม ความโอบอ้อมอารี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมที่แบ่งปัน มีความรักความสามัคคี มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการมีองค์กรในการพัฒนาตำบลที่เข้มแข็ง คือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดังนั้นจึงวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในภาพรวมได้ ดังนี้ จุดแข็ง (Strength - S) ๑) โครงสร้างองค์กรมีครบสี่ส่วนเอื้อต่อการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ๒) มีการจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๓)การใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือการบริหารงานเพื่อการพัฒนาและกรอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ๔) การพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม ๕) การปฏิบัติราชการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ เพื่อความถูกต้องและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการ ๖) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีเขตการปกครองจำนวน ๘ หมู่ สามารถบริหารงานได้ทั่วถึงและครอบคลุม ๗) การจัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องมือเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อการที่จำเป็น เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๘) ความเป็นสังคมชนบท ความโอบอ้อมอารี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมที่แบ่งปัน มีความรักความสามัคคี จุดอ่อน (Weakness-W) ๑) ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อการบริหารงานทั่วไป ๒) ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ๓) ข้อจำกัดด้านบุคลากรมีน้อยอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ๔) การแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มบุคคล ในการเสนอราคาในงานพัฒนาต่างๆ ของตำบล โอกาส (Opportunity - O) ๑) การพัฒนาบุคลากร ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนร่วมกันรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น ๓) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ๔) การจัดทำและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบูรณาการปฏิบัติราชการและเกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๕) การได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลทั้งงบอุดหนุนเฉพาะกิจและงบอุดหนุนทั่วไปเพื่อบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ๖) นโยบายของรัฐบาลการเพิ่มรายได้ให้ข้าราชการและพนักงานเพื่อการครองชีพและสวัสดิการสังคมรวมทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ ๗) การเปิดประตูเข้าสู่(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า- ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรียกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า)เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาและยกระดับการพัฒนา สามารถปรับตัวจากสังคมภายนอกได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน ๘) ตำบลยังเป็นสังคมชนบท ชุมชนและประชาชนมีความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเอื้อต่อปกครอง การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดี รวมทั้งการจัดวางระบบผังเมืองให้เกิดการบริหาร การพัฒนาที่เป็นระบบ อุปสรรค (Threat-T) ๑) สภาวะทางธรรมชาติ ทั้งภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดสภาวะอากาศร้อนมากขึ้นรวมทั้งการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสาธารณภัย ๒) การแพร่หลายของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งสื่อออนไลน์ ภัยคุกคามจากสื่อ ITอินเตอร์เน็ต อาจส่งผลกระทบด้านสังคมขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๓) เสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งอาจส่งผลต่อการนโยบายการพัฒนาและความต่อเนื่องการบริหารราชการแผ่นดิน ๔) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจำกัด ทำให้สัดส่วนการพัฒนาท้องถิ่นมีน้อยและไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ๕) การบุกรุกของกลุ่มนายทุน ๖) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเอง ๗) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการมีมาก รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติราชการเกิดความผิดพลาด และบางกรณีทำให้เกิดการซ้ำซ้อน ความสับสน ต่อระดับผู้ปฏิบัติ ๘) ประชาชนบางส่วนยังคงแนวความคิดในการรอรับความช่วยเหลือมากกว่าการพึ่งตนเอง ๙) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและพลังงานน้ำมัน บทสรุป จากการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดแนวความคิดและมองเห็นทิศทางขององค์ การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ที่จะต้องมุ่งไปในอนาคต หรือวิสัยทัศน์ (Vision) และความเป็นตัวตนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หรืออัตลักษณ์ (Identity) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength-S) หมายถึง ทรัพยากรด้านต่างๆที่ได้เปรียบหรือส่วนที่เข้มแข็งภายในองค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อผลักดันให้องค์การสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การ เช่น ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ กฎหมาย จุดอ่อน(Weakness -W) หมายถึง ข้อเสียเปรียบ ข้อผิดพลาด ในองค์การที่เป็นข้อด้อย หรือเป็นข้อจำกัดด้านต่างๆ ที่ส่งผลทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การ เช่น ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ กฎหมาย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายในหน่วยงาน ส่วนการวิเคราะห์โอกาส(Opportunity-O) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเกื้อกูลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีอุปสรรค(Threat-T) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเป็นอุปสรรค ขัดขวาง หรือทำให้เกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบต่อบริหารงานขององค์การ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายนอกหน่วยงาน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก จึงวิเคราะห์ในแต่ละด้าน แล้วนำมาวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อให้เกิดความคาดหวังในอนาคต ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จะมุ่งเดินไปในอนาคตอย่างมีทิศทาง (เกิดวิสัยทัศน์ Vision ใหม่) ดังนี้ ๑. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของตำบลโนนงาม ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ดังนั้นรายได้หลักจึงมาจากภาคเกษตร การทำการเกษตรของเกษตรกรดังกล่าวเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปศุสัตว์ ยางพารา และปาล์ม สำหรับรายได้อื่นๆ มาจากการรับจ้างตามฤดูกาล ดังนั้นสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) ดินในพื้นที่ตำบลโนนงามเป็นดินที่ดี มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก ๒) เกษตรกรมีประสบการณ์ในการทำการเกษตร โดยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ๓) เกษตรกรมีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันเป็นเครือญาติ มีการพึงพาอาศัยกัน จุดอ่อน ๑) เกษตรขาดองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำการเกษตร ๒) ไม่มีระบบชลประทาน ๓) ทำการเกษตรระบบเดี่ยว (ไม่มีการปลูกพืชหลายชนิด และไม่มีการทำปศุสัตว์ ควบคู่ไปด้วย) ๔) เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง ๕) ขาดผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็ง อุปสรรค ๑) การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ๒) ปุ๋ยเคมีมีราคาสูง ๓) เกษตรกร ไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตเองได้ ขึ้งอยู่กับพ่อค้าคนกลาง โอกาส ๑) เกษตรกรมีความรักและหวงแหนในการทำอาชีพเกษตรกรรม ๒) มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ๓) กระแสตลาดที่มีความต้องการสินค้าด้านการเกษตรที่ปลอดสารพิษ 4) มีสภาพพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสม สภาพดินดี ๒. ด้านพัฒนาการศึกษาและเอกลักษณ์วัฒนธรรมและด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จะเห็นได้ว่าตำบลโนนงามมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ถึง ๔ ศูนย์ มีโรงเรียนถึง ๒ โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล เป็นหน่วยส่งเสริมการเรียนของประชาชนในพื้นที่ตำบล และจากตารางที่ ๑๕ จะเห็นว่าตำบลโนนงามมีวัดและสำนักสงฆ์ ถึง ๖ แห่ง ซึ่งถือว่ามากพอสมควรและประชาชนส่วนใหญ่ ประมาณ ร้อยละ ๙๕ นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) ประชากรนับถือพระพุทธศาสนา ๒) ประชากรมีการประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ๓) มีผู้นำชุมชนที่ดี ๔) มีผู้บริหารที่มีความสามารถ ๕) การเป็นครอบครัวขยาย ไม่มีความขัดแย้งกันในชุมชน มีความโอบอ้อมอารีต่อกัน จุดอ่อน ๑) มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๒) มีร้านค้าสถานบันเทิงที่ไม่ขออนุญาต ๓) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุปสรรค ๑) ยาเสพติด ๒) ผู้ติดยาเสพติด ๓) การลักขโมย ๔) หนี้นอกระบบ โอกาส ๑) มีศูนย์รวมจิตใจ คือ วัด ที่พักสงฆ์ ๒) มีโรงเรียนขยายโอกาส ๓) มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๔) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในหมู่บ้าน ๕) มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน ๖) ความเป็นสังคมชนบท ๗) เป็นคนดี มีวินัย ๓. ด้านพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จุดแข็ง ๑) ประชาชนเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิสภาด้วยตนเอง ๒) ไม่มีการร้องเรียนซึ่งกันและกัน ๓) ประชาชนมีความต้องการการกระจายอำนาจ จุดอ่อน ๑) ประชาชนไม่เข้าใจวิธีการลงคะแนนทำบัตรเสีย ๒) มีการจูงใจให้ลงคะแนน (การซื้อสิทธิขายเสียง) อุปสรรค ๑) งบประมาณจากการกระจายอำนาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 2) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเอง 3) ขาดความร่วมมือ 4) ความมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง โอกาส ๑) กฎหมายในระดับสูงสุด (รัฐธรรมนูญ) จนถึงกฎหมายในระดับต่ำสุด (ระเบียบ,ข้อบังคับ) สนับสนุนแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ๒) นโยบายของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ๓) การใช้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ๔. ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลโนนงาม เป็นหนึ่งในตำบลที่ศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระธาตุพนมจำลอง ที่สำนักสงฆ์ภูตู้ทอง และสถานที่ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ภูตู้ทอง ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในจังหวัดอำนาจเจริญ สูงจากระดับน้ำทะเล ๓๓๖ เมตร ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าว สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศาสนสถานที่เก่าแก่ ๒) มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน ๓) มีความเป็นสังคมชนบท จุดอ่อน ๑) แผนผังแสดงเส้นทางคมนาคม จากทางหลวงแผ่นดินสู่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในตำบลชัดเจน ๒) ขาดการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง และสู่กลุ่มคนภายนอก ๓) การให้ความสำคัญในการดูแลและร่วมรักษาทรัพยากรจากประชาชนในชุมชน อุปสรรค ๑) ความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน ๒) การหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชน ๓) การบุกรุกของกลุ่มนายทุน โอกาส ๑) ความเป็นสังคมชนบทที่ต้องอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติในการดำรงชีวิต โดยการเกื้อกูลกัน ๒) กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จุดแข็ง ๑) มีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือส่วนโยธา ๒) มีเส้นทางการคมนาคมเหมาะสมและเพียงพอ ๓) การให้ความสำคัญของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา การติดตามเอาใจใส่ 4) มีประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน และพียงพอต่อการใช้ของประชาชน จุดอ่อน ๑) งบประมาณในการพัฒนามีน้อย ๒) การกระจายงบประมาณในการด้านโครงสร้างพื้นฐานไปหมู่บ้านต่างๆ ขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ๓) ไฟฟ้ายังมีไม่ทั่วถึง เนื่องจากประชากรมีการขยายครัวเรือนเพิ่มขึ้น อุปสรรค 1) การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง 2) ขนาดของพื้นที่ตำบลต่อจำนวนเส้นทางคมนาคม 3) การเพิ่มจำนวนของเส้นทางในแต่ละปี โอกาส ๑) ความเป็นสังคมชนบท ๒) การพึ่งพาอาศัยกัน สังคมโดยส่วนใหญ่ยังไม่พึ่งพาเทคโนโลยีมากนัก ๓) ความสามัคคีของคนในชุมชน 4) เป็นพื้นที่รายง่ายต่อการพัฒนา จากข้อมูลการวิเคราะห์ในแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของตำบลโนนงาม คือการเป็นสังคมชนบท ของชาวตำบลโนนงาม ความโอบอ้อมอารี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมที่แบ่งปัน มีความรักความสามัคคี มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการมีองค์กรในการพัฒนาตำบลที่เข้มแข็ง คือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดังนั้นจึงวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในภาพรวมได้ ดังนี้ จุดแข็ง (Strength - S) ๑) โครงสร้างองค์กรมีครบสี่ส่วนเอื้อต่อการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ๒) มีการจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๓)การใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือการบริหารงานเพื่อการพัฒนาและกรอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ๔) การพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม ๕) การปฏิบัติราชการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ เพื่อความถูกต้องและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการ ๖) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีเขตการปกครองจำนวน ๘ หมู่ สามารถบริหารงานได้ทั่วถึงและครอบคลุม ๗) การจัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องมือเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อการที่จำเป็น เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๘) ความเป็นสังคมชนบท ความโอบอ้อมอารี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมที่แบ่งปัน มีความรักความสามัคคี จุดอ่อน (Weakness-W) ๑) ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อการบริหารงานทั่วไป ๒) ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ๓) ข้อจำกัดด้านบุคลากรมีน้อยอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ๔) การแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มบุคคล ในการเสนอราคาในงานพัฒนาต่างๆ ของตำบล โอกาส (Opportunity - O) ๑) การพัฒนาบุคลากร ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนร่วมกันรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น ๓) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ๔) การจัดทำและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบูรณาการปฏิบัติราชการและเกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๕) การได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลทั้งงบอุดหนุนเฉพาะกิจและงบอุดหนุนทั่วไปเพื่อบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ๖) นโยบายของรัฐบาลการเพิ่มรายได้ให้ข้าราชการและพนักงานเพื่อการครองชีพและสวัสดิการสังคมรวมทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ ๗) การเปิดประตูเข้าสู่(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า- ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรียกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า)เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาและยกระดับการพัฒนา สามารถปรับตัวจากสังคมภายนอกได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน ๘) ตำบลยังเป็นสังคมชนบท ชุมชนและประชาชนมีความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเอื้อต่อปกครอง การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดี รวมทั้งการจัดวางระบบผังเมืองให้เกิดการบริหาร การพัฒนาที่เป็นระบบ อุปสรรค (Threat-T) ๑) สภาวะทางธรรมชาติ ทั้งภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดสภาวะอากาศร้อนมากขึ้นรวมทั้งการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสาธารณภัย ๒) การแพร่หลายของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งสื่อออนไลน์ ภัยคุกคามจากสื่อ ITอินเตอร์เน็ต อาจส่งผลกระทบด้านสังคมขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๓) เสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งอาจส่งผลต่อการนโยบายการพัฒนาและความต่อเนื่องการบริหารราชการแผ่นดิน ๔) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจำกัด ทำให้สัดส่วนการพัฒนาท้องถิ่นมีน้อยและไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ๕) การบุกรุกของกลุ่มนายทุน ๖) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเอง ๗) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการมีมาก รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติราชการเกิดความผิดพลาด และบางกรณีทำให้เกิดการซ้ำซ้อน ความสับสน ต่อระดับผู้ปฏิบัติ ๘) ประชาชนบางส่วนยังคงแนวความคิดในการรอรับความช่วยเหลือมากกว่าการพึ่งตนเอง ๙) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและพลังงานน้ำมัน บทสรุป จากการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดแนวความคิดและมองเห็นทิศทางขององค์ การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ที่จะต้องมุ่งไปในอนาคต หรือวิสัยทัศน์ (Vision) และความเป็นตัวตนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หรืออัตลักษณ์ (Identity)../add_file/ การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength-S) หมายถึง ทรัพยากรด้านต่างๆที่ได้เปรียบหรือส่วนที่เข้มแข็งภายในองค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อผลักดันให้องค์การสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การ เช่น ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ กฎหมาย จุดอ่อน(Weakness -W) หมายถึง ข้อเสียเปรียบ ข้อผิดพลาด ในองค์การที่เป็นข้อด้อย หรือเป็นข้อจำกัดด้านต่างๆ ที่ส่งผลทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การ เช่น ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ กฎหมาย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายในหน่วยงาน ส่วนการวิเคราะห์โอกาส(Opportunity-O) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเกื้อกูลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีอุปสรรค(Threat-T) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเป็นอุปสรรค ขัดขวาง หรือทำให้เกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบต่อบริหารงานขององค์การ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายนอกหน่วยงาน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก จึงวิเคราะห์ในแต่ละด้าน แล้วนำมาวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อให้เกิดความคาดหวังในอนาคต ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จะมุ่งเดินไปในอนาคตอย่างมีทิศทาง (เกิดวิสัยทัศน์ Vision ใหม่) ดังนี้ ๑. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของตำบลโนนงาม ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ดังนั้นรายได้หลักจึงมาจากภาคเกษตร การทำการเกษตรของเกษตรกรดังกล่าวเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปศุสัตว์ ยางพารา และปาล์ม สำหรับรายได้อื่นๆ มาจากการรับจ้างตามฤดูกาล ดังนั้นสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) ดินในพื้นที่ตำบลโนนงามเป็นดินที่ดี มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก ๒) เกษตรกรมีประสบการณ์ในการทำการเกษตร โดยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ๓) เกษตรกรมีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันเป็นเครือญาติ มีการพึงพาอาศัยกัน จุดอ่อน ๑) เกษตรขาดองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำการเกษตร ๒) ไม่มีระบบชลประทาน ๓) ทำการเกษตรระบบเดี่ยว (ไม่มีการปลูกพืชหลายชนิด และไม่มีการทำปศุสัตว์ ควบคู่ไปด้วย) ๔) เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง ๕) ขาดผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็ง อุปสรรค ๑) การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ๒) ปุ๋ยเคมีมีราคาสูง ๓) เกษตรกร ไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตเองได้ ขึ้งอยู่กับพ่อค้าคนกลาง โอกาส ๑) เกษตรกรมีความรักและหวงแหนในการทำอาชีพเกษตรกรรม ๒) มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ๓) กระแสตลาดที่มีความต้องการสินค้าด้านการเกษตรที่ปลอดสารพิษ 4) มีสภาพพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสม สภาพดินดี ๒. ด้านพัฒนาการศึกษาและเอกลักษณ์วัฒนธรรมและด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จะเห็นได้ว่าตำบลโนนงามมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ถึง ๔ ศูนย์ มีโรงเรียนถึง ๒ โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล เป็นหน่วยส่งเสริมการเรียนของประชาชนในพื้นที่ตำบล และจากตารางที่ ๑๕ จะเห็นว่าตำบลโนนงามมีวัดและสำนักสงฆ์ ถึง ๖ แห่ง ซึ่งถือว่ามากพอสมควรและประชาชนส่วนใหญ่ ประมาณ ร้อยละ ๙๕ นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) ประชากรนับถือพระพุทธศาสนา ๒) ประชากรมีการประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ๓) มีผู้นำชุมชนที่ดี ๔) มีผู้บริหารที่มีความสามารถ ๕) การเป็นครอบครัวขยาย ไม่มีความขัดแย้งกันในชุมชน มีความโอบอ้อมอารีต่อกัน จุดอ่อน ๑) มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๒) มีร้านค้าสถานบันเทิงที่ไม่ขออนุญาต ๓) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุปสรรค ๑) ยาเสพติด ๒) ผู้ติดยาเสพติด ๓) การลักขโมย ๔) หนี้นอกระบบ โอกาส ๑) มีศูนย์รวมจิตใจ คือ วัด ที่พักสงฆ์ ๒) มีโรงเรียนขยายโอกาส ๓) มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๔) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในหมู่บ้าน ๕) มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน ๖) ความเป็นสังคมชนบท ๗) เป็นคนดี มีวินัย ๓. ด้านพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จุดแข็ง ๑) ประชาชนเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิสภาด้วยตนเอง ๒) ไม่มีการร้องเรียนซึ่งกันและกัน ๓) ประชาชนมีความต้องการการกระจายอำนาจ จุดอ่อน ๑) ประชาชนไม่เข้าใจวิธีการลงคะแนนทำบัตรเสีย ๒) มีการจูงใจให้ลงคะแนน (การซื้อสิทธิขายเสียง) อุปสรรค ๑) งบประมาณจากการกระจายอำนาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 2) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเอง 3) ขาดความร่วมมือ 4) ความมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง โอกาส ๑) กฎหมายในระดับสูงสุด (รัฐธรรมนูญ) จนถึงกฎหมายในระดับต่ำสุด (ระเบียบ,ข้อบังคับ) สนับสนุนแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ๒) นโยบายของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ๓) การใช้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ๔. ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลโนนงาม เป็นหนึ่งในตำบลที่ศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระธาตุพนมจำลอง ที่สำนักสงฆ์ภูตู้ทอง และสถานที่ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ภูตู้ทอง ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในจังหวัดอำนาจเจริญ สูงจากระดับน้ำทะเล ๓๓๖ เมตร ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าว สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ จุดแข็ง ๑) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศาสนสถานที่เก่าแก่ ๒) มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน ๓) มีความเป็นสังคมชนบท จุดอ่อน ๑) แผนผังแสดงเส้นทางคมนาคม จากทางหลวงแผ่นดินสู่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในตำบลชัดเจน ๒) ขาดการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง และสู่กลุ่มคนภายนอก ๓) การให้ความสำคัญในการดูแลและร่วมรักษาทรัพยากรจากประชาชนในชุมชน อุปสรรค ๑) ความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน ๒) การหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชน ๓) การบุกรุกของกลุ่มนายทุน โอกาส ๑) ความเป็นสังคมชนบทที่ต้องอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติในการดำรงชีวิต โดยการเกื้อกูลกัน ๒) กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จุดแข็ง ๑) มีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือส่วนโยธา ๒) มีเส้นทางการคมนาคมเหมาะสมและเพียงพอ ๓) การให้ความสำคัญของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา การติดตามเอาใจใส่ 4) มีประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน และพียงพอต่อการใช้ของประชาชน จุดอ่อน ๑) งบประมาณในการพัฒนามีน้อย ๒) การกระจายงบประมาณในการด้านโครงสร้างพื้นฐานไปหมู่บ้านต่างๆ ขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ๓) ไฟฟ้ายังมีไม่ทั่วถึง เนื่องจากประชากรมีการขยายครัวเรือนเพิ่มขึ้น อุปสรรค 1) การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง 2) ขนาดของพื้นที่ตำบลต่อจำนวนเส้นทางคมนาคม 3) การเพิ่มจำนวนของเส้นทางในแต่ละปี โอกาส ๑) ความเป็นสังคมชนบท ๒) การพึ่งพาอาศัยกัน สังคมโดยส่วนใหญ่ยังไม่พึ่งพาเทคโนโลยีมากนัก ๓) ความสามัคคีของคนในชุมชน 4) เป็นพื้นที่รายง่ายต่อการพัฒนา จากข้อมูลการวิเคราะห์ในแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของตำบลโนนงาม คือการเป็นสังคมชนบท ของชาวตำบลโนนงาม ความโอบอ้อมอารี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมที่แบ่งปัน มีความรักความสามัคคี มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการมีองค์กรในการพัฒนาตำบลที่เข้มแข็ง คือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดังนั้นจึงวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในภาพรวมได้ ดังนี้ จุดแข็ง (Strength - S) ๑) โครงสร้างองค์กรมีครบสี่ส่วนเอื้อต่อการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ๒) มีการจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๓)การใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือการบริหารงานเพื่อการพัฒนาและกรอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ๔) การพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม ๕) การปฏิบัติราชการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ เพื่อความถูกต้องและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการ ๖) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีเขตการปกครองจำนวน ๘ หมู่ สามารถบริหารงานได้ทั่วถึงและครอบคลุม ๗) การจัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องมือเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อการที่จำเป็น เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๘) ความเป็นสังคมชนบท ความโอบอ้อมอารี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมที่แบ่งปัน มีความรักความสามัคคี จุดอ่อน (Weakness-W) ๑) ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อการบริหารงานทั่วไป ๒) ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ๓) ข้อจำกัดด้านบุคลากรมีน้อยอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ๔) การแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มบุคคล ในการเสนอราคาในงานพัฒนาต่างๆ ของตำบล โอกาส (Opportunity - O) ๑) การพัฒนาบุคลากร ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนร่วมกันรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น ๓) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ๔) การจัดทำและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบูรณาการปฏิบัติราชการและเกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๕) การได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลทั้งงบอุดหนุนเฉพาะกิจและงบอุดหนุนทั่วไปเพื่อบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ๖) นโยบายของรัฐบาลการเพิ่มรายได้ให้ข้าราชการและพนักงานเพื่อการครองชีพและสวัสดิการสังคมรวมทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ ๗) การเปิดประตูเข้าสู่(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า- ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรียกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า)เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาและยกระดับการพัฒนา สามารถปรับตัวจากสังคมภายนอกได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน ๘) ตำบลยังเป็นสังคมชนบท ชุมชนและประชาชนมีความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเอื้อต่อปกครอง การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดี รวมทั้งการจัดวางระบบผังเมืองให้เกิดการบริหาร การพัฒนาที่เป็นระบบ อุปสรรค (Threat-T) ๑) สภาวะทางธรรมชาติ ทั้งภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดสภาวะอากาศร้อนมากขึ้นรวมทั้งการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสาธารณภัย ๒) การแพร่หลายของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งสื่อออนไลน์ ภัยคุกคามจากสื่อ ITอินเตอร์เน็ต อาจส่งผลกระทบด้านสังคมขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๓) เสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งอาจส่งผลต่อการนโยบายการพัฒนาและความต่อเนื่องการบริหารราชการแผ่นดิน ๔) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจำกัด ทำให้สัดส่วนการพัฒนาท้องถิ่นมีน้อยและไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ๕) การบุกรุกของกลุ่มนายทุน ๖) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเอง ๗) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการมีมาก รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติราชการเกิดความผิดพลาด และบางกรณีทำให้เกิดการซ้ำซ้อน ความสับสน ต่อระดับผู้ปฏิบัติ ๘) ประชาชนบางส่วนยังคงแนวความคิดในการรอรับความช่วยเหลือมากกว่าการพึ่งตนเอง ๙) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและพลังงานน้ำมัน บทสรุป จากการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดแนวความคิดและมองเห็นทิศทางขององค์ การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ที่จะต้องมุ่งไปในอนาคต หรือวิสัยทัศน์ (Vision) และความเป็นตัวตนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หรืออัตลักษณ์ (Identity)
ชื่อไฟล์ : NN6IIGiWed33559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1OD3iJWWed33805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yApHLOEWed34055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YzeQvQcWed34300.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QRzNdlcWed34559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yBSCUFiWed34757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f3jublLWed34935.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tYovagAWed35123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XaSqWR2Wed35539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aBgWJv8Wed40047.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 หมวด 4 ข้อ 18ม19ม20 และข้อ 23 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงประกาสรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 หมวด 4 ข้อ 18ม19ม20 และข้อ 23 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงประกาสรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 หมวด 4 ข้อ 18ม19ม20 และข้อ 23 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงประกาสรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
ชื่อไฟล์ : mWDqdRVWed40507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9l1ok0wWed40555.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LtksfEIWed40639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gHp9aJ8Wed40756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โทรศัพท์ 045-525-924 นางสาวสุมิตรา รัฐเมิน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน โทร. 084-107-0926 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โทรศัพท์ 045-525-924 นางสาวสุมิตรา รัฐเมิน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน โทร. 084-107-0926../add_file/ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โทรศัพท์ 045-525-924 นางสาวสุมิตรา รัฐเมิน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน โทร. 084-107-0926
ชื่อไฟล์ : OBph00iWed40847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mvGx2iyWed41039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e9J6yYbWed42537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Pt3Sd3pThu105519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6SNW2UQWed43124.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3qMOKAJThu105604.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6okNknsThu91558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DyVYckxThu91935.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GZysBS8Thu92206.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ylYQmYQThu92634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n6NeyezThu92716.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WJJzWjkThu92924.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bra0st0Thu92935.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1EIhucIThu93426.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) มติที่ประชุม รับหลักการ 4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ 103 (1) และข้อ 107 วรรคสอง มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) มติที่ประชุม รับหลักการ 4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ 103 (1) และข้อ 107 วรรคสอง มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 คน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) มติที่ประชุม รับหลักการ 4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ 103 (1) และข้อ 107 วรรคสอง มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 คน
ชื่อไฟล์ : dXmhimbThu93501.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AcDqhE9Thu93744.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wLHc82QThu94034.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GipjoJaThu105646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)
ชื่อไฟล์ : wyhSq87Thu94439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ua4hbq1Thu105837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3vaVSs0Thu94610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NaxYlohThu105733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fe4KTeDThu94620.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e7op0wuThu94942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HBYOIkXThu95142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WNRG4CEThu95245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tRJoeU9Thu95334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rOStdN0Thu95715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gwtSzBsThu100039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wU1EVO0Thu100245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e3aFpGyThu100408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eIvewl5Thu100814.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oGNos7hThu101942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FyZJEHoThu102014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LHvZPVyThu102227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nCWhVWRThu103222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fTRuZE0Thu103416.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qxLKxTrThu103446.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6haPtuQThu105932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X1xBT0QThu110030.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5Dj8YLMThu110111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IrTSmEiThu110216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zBMcJVQThu110423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V3UtYhdThu110506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RNZ3jPVThu113446.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CB1d8JdThu115345.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2IsttIkThu115538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a3hZwa8Thu115624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5WZjQ5sThu115659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fS9Fxy3Thu12523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sYAXj1fThu12622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : thgc57qThu12657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cgg5BgFThu12739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CIjk8hIThu12821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iuQdI37Thu12927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r6pFmN2Thu13007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CBkzamGThu13106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z1YYwZkThu13140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZhRFBTPThu13204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z5YVFFkThu13645.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : trDjWsdThu20538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3hbrlPPThu20622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jkLlroiThu21735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CzIavEDThu21818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4l3V9XCThu22115.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JEnBW5cThu22211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EW13eX3Thu22317.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญชวน หน่วยงาน กลุ่มองค์กรประชาชน วัด โรงเรียน ชุมชน หน่วยบริการอื่นๆ องค์กรต่างๆ กลุ่มแม่และเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง ที่อยู่ในเขตพื้นทีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อนำไปใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม สามารถเสนอโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนมกราคม 2560 ณ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หรือสอบถามได้ที่เบอร์ โทร 0-4552-5924 มือถือ 08-9274-165 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญชวน หน่วยงาน กลุ่มองค์กรประชาชน วัด โรงเรียน ชุมชน หน่วยบริการอื่นๆ องค์กรต่างๆ กลุ่มแม่และเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง ที่อยู่ในเขตพื้นทีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อนำไปใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม สามารถเสนอโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนมกราคม 2560 ณ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หรือสอบถามได้ที่เบอร์ โทร 0-4552-5924 มือถือ 08-9274-165../add_file/ขอเชิญชวน หน่วยงาน กลุ่มองค์กรประชาชน วัด โรงเรียน ชุมชน หน่วยบริการอื่นๆ องค์กรต่างๆ กลุ่มแม่และเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง ที่อยู่ในเขตพื้นทีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อนำไปใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม สามารถเสนอโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนมกราคม 2560 ณ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หรือสอบถามได้ที่เบอร์ โทร 0-4552-5924 มือถือ 08-9274-165
ชื่อไฟล์ : twMmpx8Thu22340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q4oJf6MThu22559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SGZy62iThu22616.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ../add_file/งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ชื่อไฟล์ : jmsm6izThu22821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3r7pp1RThu22940.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RtAbzx1Thu22958.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1OtzJLEThu23031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำงวดปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำงวดปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563../add_file/รายงานการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำงวดปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ชื่อไฟล์ : MLKJE9JThu23751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xeRVCF7Thu23919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QaVzP4CThu24011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ysCnsH9Thu24105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QpHZkzDThu24139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oSfn6IxThu24217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xfHVLc2Thu24309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7XJiSwfThu24519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ntfq8TkThu24546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T7f8048Thu24615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8nm6nC3Thu24656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : f5TSHXBThu25349.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qWqFsuSThu25144.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Y6D9qXj1TmPdqM08wNt-kThKHIa71esaXu8YaWmk5cSo9Q/viewform?embedded=true file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Y6D9qXj1TmPdqM08wNt-kThKHIa71esaXu8YaWmk5cSo9Q/viewform?embedded=true../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Y6D9qXj1TmPdqM08wNt-kThKHIa71esaXu8YaWmk5cSo9Q/viewform?embedded=true
ชื่อไฟล์ : b46Bby3Thu25059.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : นโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามยึดถือปฏิบัติ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามยึดถือปฏิบัติ../add_file/ นโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามยึดถือปฏิบัติ
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE_w1XIY9lKMk1xqw4aJVesgiUn4nBktNO5btgBZvIQoZhIQ/viewform?embedded=true file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE_w1XIY9lKMk1xqw4aJVesgiUn4nBktNO5btgBZvIQoZhIQ/viewform?embedded=true../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE_w1XIY9lKMk1xqw4aJVesgiUn4nBktNO5btgBZvIQoZhIQ/viewform?embedded=true
ชื่อไฟล์ : นโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามยึดถือปฏิบัติ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามยึดถือปฏิบัติ../add_file/ นโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามยึดถือปฏิบัติ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IPd36rFThu25700.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 4 เมษยายน 2560 ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนงามเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเกิดการบูรณาการในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นรูปประธรรม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 4 เมษยายน 2560 ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนงามเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเกิดการบูรณาการในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นรูปประธรรม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ../add_file/วันที่ 4 เมษยายน 2560 ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนงามเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเกิดการบูรณาการในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นรูปประธรรม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อไฟล์ : VGz8LAsThu25730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MoIogmNThu25821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uvDG6GZThu25900.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : csEcsRMThu25920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hl45dRHThu25955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vSjzNcNThu30100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.messenger.com/t/100010667986911/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.messenger.com/t/100010667986911/../add_file/https://www.messenger.com/t/100010667986911/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : TuSZSW4Thu32724.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8iCWTB9g3TLc-L1aeP-0EmFgJwmXEKsHBybARIHR05pNEJQ/viewform?embedded=true file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8iCWTB9g3TLc-L1aeP-0EmFgJwmXEKsHBybARIHR05pNEJQ/viewform?embedded=true../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8iCWTB9g3TLc-L1aeP-0EmFgJwmXEKsHBybARIHR05pNEJQ/viewform?embedded=true
ชื่อไฟล์ : การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ความหมายของ KM (Knowledge Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาละเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน หลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดำเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด คุณธรรม 8 ประการของการจัดการความรู้ 1. ศีลธรรมพื้นฐาน ศีลธรรมพื้นฐานของสังคมคือการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ศีลธรรมพื้นฐานนี้จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การจัดการความรู้มีพื้นฐานอยู่ที่การให้คุณค่าแก่ความรู้ที่อยู่ในตัวคนทุกคน จึงเป็นรูปธรรมแห่งการปฏิบัติที่เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคน 2. การไม่ใช้อำนาจ การใช้อำนาจจะไปปิดกั้นกระบวนการตามธรรมชาติ คือ การรับรู้ เรียนรู้ งอกงาม ถักทอเครือข่าย เมื่อใช้อำนาจจะทำให้กระบวนการตามธรรมชาติบิดเบี้ยวเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็น 3. การฟังอย่างลึก (deep listening) การนำความรู้ที่แฝงเร้นในตัวออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ต้องมีการคุยที่เน้นการฟังอย่างลึก ไม่ใช้โต้เถียงกันโดยหวังเอาชนะ การฟังอย่างลึกและเงียบ จิตใจสงบ มีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ได้ยินจะทำให้เกิดปัญญา 4. วิธีการทางบวก คือ เอาความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของสิ่งที่เคยทำด้วยดีเป็นตัวตั้ง นำมาเห็นคุณค่าและชื่นชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดให้งดงามและมีประโยชน์ยิ่งขึ้น วิธีการทางบวกทำให้มีความปิติ มีกำลังใจ มีความสามัคคี และมีพลังสร้างสรรค์ที่จะเคลื่อนตัวต่อไปในอนาคต 5. การเจริญธรรมะ 4 ประการ ที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ปกติมนุษย์เรียนรู้ร่วมกันยากเพราะกิเลส เช่น ความโกรธ ความเกลียด อหังการ การจะเรียนรู้ร่วมกันควรเจริญธรรมะ 4 ประการ ได้แก่ ความเอื้ออาทร ความเปิดเผย ความจริงใจ และความเชื่อถือไว้วางใจกัน 6. การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (interactive learning through action) เป็นอิทธิปัญญา ความรู้ในตัวคนเป็นความรู้ที่เนื่องด้วยการปฏิบัติและการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ให้การปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างเป็นผลสำเร็จ 7. การถักทอไปสู่โครงสร้างใหม่ขององค์กรและสังคม การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้บุคคลทั้งโดยตัวบุคคลหรือภายในองค์กรเดียวกันหรือข้ามองค์กรเข้ามาเชื่อมโยงกันโดยความสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับ แต่เชื่อมโยงด้วยการเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดเป็นเครือข่ายทั้งภายในองค์กรและข้ามองค์กร 8. การเจริญสติในการกระทำ การเจริญสติคือการรู้ตัว ทำให้จิตใจสงบ มีอิสรภาพ เพราะหลุดพ้นจากความบีบคั้น สัมผัสความจริงได้ ควบคุมความคิด การพูดและการกระทำได้ ทำให้เกิดความสำเร็จ เป็นความงาม ความดี และความสุข บุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ ในกระบวนการการจัดการความรู้ในแต่ละองค์กร ควรประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. "คุณเอื้อ" คือผู้ที่ทำให้เกิดผลงาน KM มีหน้าที่คัดเลือกหาทีมงานจากหลายสังกัดมาเป็นแกนนำ สนับสนุนทรัพยากรแก่ทีมงานอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดจากความสำเร็จหลากหลายรูปแบบ 2. "คุณอำนวย" ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม 3. "คุณกิจ" ผู้ดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้ร้อยละ 90-95 อาจสรุปได้ว่าคุณกิจคือผู้จัดการความรู้ตัวจริง เป็นผู้มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้ 4. "คุณลิขิต" ทำหน้าที่จดบันทึก ในกิจกรรมการจัดการความรู้ อาจทำหน้าที่เป็นการเฉพาะกิจ หรือทำหน้าที่เป็นระยะยาว กึ่งถาวรในกิจกรรมจัดการความรู้ของกลุ่ม หรือ หน่วยงาน หรือองค์กร สิ่งที่ “คุณลิขิต” จดบันทึกได้แก่ เรื่องเล่าจากกิจกรรม ขุมความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกการประชุมและบันทึกอื่นๆ 5. "คุณวิศาสตร์" คือ นัก IT ที่เข้ามาช่วยเป็นทีมงาน KM คำว่า "วิศาสตร์" มาจากคำว่า "IT wizard" หรือพ่อมดไอที จะเข้ามาช่วยคิดเรื่องการวางระบบ IT ที่เหมาะกับการดำเนินการ KM 6. "คุณประสาน" ในการทำ KM แบบเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามองค์กร "คุณประสาน" จะทำหน้าที่ประสานงานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกันภายในเครือข่าย ทำให้เกิดการเรียนรู้ฝังลึก เกิดการหมุนเกลียวความรู้ได้อย่างมีพลังมาก เรียกว่า "การหมุนเกลียวความรู้ผ่านเขตแดน" โมเดลปลาทู โมเดลปลาทูมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนเป้าหมาย (หัวปลา) ส่วนกิจกรรม (ตัวปลา) และ ส่วนการจดบันทึก (หางปลา) "หัวปลา" (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนเป้าหมาย ได้แก่ ปณิธานความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทำจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะทำ KM ไปเพื่ออะไร ?” โดย “หัวปลา” นี้จะต้องเป็นของ “คณกิจ” หรือ ผู้ดำเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดยมี “คุณเอื้อ” และ “คุณอำนวย” คอยช่วยเหลือ "ตัวปลา" (Knowledge Sharing-KS) หมายถึง ส่วนกิจกรรม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ซึ่ง “คุณอำนวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอำนวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม "หางปลา" (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ “หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจดบันทึก เป็นการจดบันทึกความรู้ เทคนิค เคล็ดลับในการทำงานที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรบันทึกในหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผังมโนทัศน์ (Mind Map) และรูปแบบอื่นๆ ให้สมาชิกในองค์กรเข้าถึง เอาไปปรับใช้ได้ตลอดเวลา และเก็บคลังความรู้เหล่านี้ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology - ICT) ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด นำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป โมเดลปลาตะเพียน "โมเดลปลาตะเพียน" เป็นบทขยายของ "โมเดลปลาทู" ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น "หัวปลาใหญ่" เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานร่วมกันกำหนด ที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หรือปณิธานความมุ่งมั่นร่วม (Common Purpose) หรือเป้าหมายร่วม (Common Goal) เมื่อร่วมกันกำหนดแล้ว ก็ร่วมกันดำเนินการตามเป้าหมายนั้น เปรียบเสมือนการที่ "ปลาเล็ก" ทุกตัว "ว่ายน้ำ" ไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่แต่ละตัวมีอิสระในการ "ว่ายน้ำ" ของตนเอง ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ "บริหารหัวปลา" และคอยดูแล "บ่อน้ำ" ให้ "ปลาเล็ก" ได้มีโอกาสใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ของตนในการ "ว่ายสู่เป้าหมายร่วม" ทุกหน่วยงานย่อยเองก็ต้องคอยตรวจสอบว่า "หัวปลาเล็ก" ของตนหันไปทางเดียวหกับ "หัวปลาใหญ่" ขององค์กรหรือไม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ความหมายของ KM (Knowledge Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาละเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน หลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดำเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด คุณธรรม 8 ประการของการจัดการความรู้ 1. ศีลธรรมพื้นฐาน ศีลธรรมพื้นฐานของสังคมคือการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ศีลธรรมพื้นฐานนี้จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การจัดการความรู้มีพื้นฐานอยู่ที่การให้คุณค่าแก่ความรู้ที่อยู่ในตัวคนทุกคน จึงเป็นรูปธรรมแห่งการปฏิบัติที่เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคน 2. การไม่ใช้อำนาจ การใช้อำนาจจะไปปิดกั้นกระบวนการตามธรรมชาติ คือ การรับรู้ เรียนรู้ งอกงาม ถักทอเครือข่าย เมื่อใช้อำนาจจะทำให้กระบวนการตามธรรมชาติบิดเบี้ยวเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็น 3. การฟังอย่างลึก (deep listening) การนำความรู้ที่แฝงเร้นในตัวออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ต้องมีการคุยที่เน้นการฟังอย่างลึก ไม่ใช้โต้เถียงกันโดยหวังเอาชนะ การฟังอย่างลึกและเงียบ จิตใจสงบ มีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ได้ยินจะทำให้เกิดปัญญา 4. วิธีการทางบวก คือ เอาความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของสิ่งที่เคยทำด้วยดีเป็นตัวตั้ง นำมาเห็นคุณค่าและชื่นชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดให้งดงามและมีประโยชน์ยิ่งขึ้น วิธีการทางบวกทำให้มีความปิติ มีกำลังใจ มีความสามัคคี และมีพลังสร้างสรรค์ที่จะเคลื่อนตัวต่อไปในอนาคต 5. การเจริญธรรมะ 4 ประการ ที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ปกติมนุษย์เรียนรู้ร่วมกันยากเพราะกิเลส เช่น ความโกรธ ความเกลียด อหังการ การจะเรียนรู้ร่วมกันควรเจริญธรรมะ 4 ประการ ได้แก่ ความเอื้ออาทร ความเปิดเผย ความจริงใจ และความเชื่อถือไว้วางใจกัน 6. การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (interactive learning through action) เป็นอิทธิปัญญา ความรู้ในตัวคนเป็นความรู้ที่เนื่องด้วยการปฏิบัติและการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ให้การปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างเป็นผลสำเร็จ 7. การถักทอไปสู่โครงสร้างใหม่ขององค์กรและสังคม การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้บุคคลทั้งโดยตัวบุคคลหรือภายในองค์กรเดียวกันหรือข้ามองค์กรเข้ามาเชื่อมโยงกันโดยความสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับ แต่เชื่อมโยงด้วยการเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดเป็นเครือข่ายทั้งภายในองค์กรและข้ามองค์กร 8. การเจริญสติในการกระทำ การเจริญสติคือการรู้ตัว ทำให้จิตใจสงบ มีอิสรภาพ เพราะหลุดพ้นจากความบีบคั้น สัมผัสความจริงได้ ควบคุมความคิด การพูดและการกระทำได้ ทำให้เกิดความสำเร็จ เป็นความงาม ความดี และความสุข บุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ ในกระบวนการการจัดการความรู้ในแต่ละองค์กร ควรประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. "คุณเอื้อ" คือผู้ที่ทำให้เกิดผลงาน KM มีหน้าที่คัดเลือกหาทีมงานจากหลายสังกัดมาเป็นแกนนำ สนับสนุนทรัพยากรแก่ทีมงานอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดจากความสำเร็จหลากหลายรูปแบบ 2. "คุณอำนวย" ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม 3. "คุณกิจ" ผู้ดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้ร้อยละ 90-95 อาจสรุปได้ว่าคุณกิจคือผู้จัดการความรู้ตัวจริง เป็นผู้มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้ 4. "คุณลิขิต" ทำหน้าที่จดบันทึก ในกิจกรรมการจัดการความรู้ อาจทำหน้าที่เป็นการเฉพาะกิจ หรือทำหน้าที่เป็นระยะยาว กึ่งถาวรในกิจกรรมจัดการความรู้ของกลุ่ม หรือ หน่วยงาน หรือองค์กร สิ่งที่ “คุณลิขิต” จดบันทึกได้แก่ เรื่องเล่าจากกิจกรรม ขุมความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกการประชุมและบันทึกอื่นๆ 5. "คุณวิศาสตร์" คือ นัก IT ที่เข้ามาช่วยเป็นทีมงาน KM คำว่า "วิศาสตร์" มาจากคำว่า "IT wizard" หรือพ่อมดไอที จะเข้ามาช่วยคิดเรื่องการวางระบบ IT ที่เหมาะกับการดำเนินการ KM 6. "คุณประสาน" ในการทำ KM แบบเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามองค์กร "คุณประสาน" จะทำหน้าที่ประสานงานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกันภายในเครือข่าย ทำให้เกิดการเรียนรู้ฝังลึก เกิดการหมุนเกลียวความรู้ได้อย่างมีพลังมาก เรียกว่า "การหมุนเกลียวความรู้ผ่านเขตแดน" โมเดลปลาทู โมเดลปลาทูมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนเป้าหมาย (หัวปลา) ส่วนกิจกรรม (ตัวปลา) และ ส่วนการจดบันทึก (หางปลา) "หัวปลา" (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนเป้าหมาย ได้แก่ ปณิธานความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทำจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะทำ KM ไปเพื่ออะไร ?” โดย “หัวปลา” นี้จะต้องเป็นของ “คณกิจ” หรือ ผู้ดำเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดยมี “คุณเอื้อ” และ “คุณอำนวย” คอยช่วยเหลือ "ตัวปลา" (Knowledge Sharing-KS) หมายถึง ส่วนกิจกรรม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ซึ่ง “คุณอำนวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอำนวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม "หางปลา" (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ “หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจดบันทึก เป็นการจดบันทึกความรู้ เทคนิค เคล็ดลับในการทำงานที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรบันทึกในหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผังมโนทัศน์ (Mind Map) และรูปแบบอื่นๆ ให้สมาชิกในองค์กรเข้าถึง เอาไปปรับใช้ได้ตลอดเวลา และเก็บคลังความรู้เหล่านี้ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology - ICT) ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด นำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป โมเดลปลาตะเพียน "โมเดลปลาตะเพียน" เป็นบทขยายของ "โมเดลปลาทู" ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น "หัวปลาใหญ่" เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานร่วมกันกำหนด ที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หรือปณิธานความมุ่งมั่นร่วม (Common Purpose) หรือเป้าหมายร่วม (Common Goal) เมื่อร่วมกันกำหนดแล้ว ก็ร่วมกันดำเนินการตามเป้าหมายนั้น เปรียบเสมือนการที่ "ปลาเล็ก" ทุกตัว "ว่ายน้ำ" ไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่แต่ละตัวมีอิสระในการ "ว่ายน้ำ" ของตนเอง ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ "บริหารหัวปลา" และคอยดูแล "บ่อน้ำ" ให้ "ปลาเล็ก" ได้มีโอกาสใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ของตนในการ "ว่ายสู่เป้าหมายร่วม" ทุกหน่วยงานย่อยเองก็ต้องคอยตรวจสอบว่า "หัวปลาเล็ก" ของตนหันไปทางเดียวหกับ "หัวปลาใหญ่" ขององค์กรหรือไม่ ../add_file/ การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ความหมายของ KM (Knowledge Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาละเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน หลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดำเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด คุณธรรม 8 ประการของการจัดการความรู้ 1. ศีลธรรมพื้นฐาน ศีลธรรมพื้นฐานของสังคมคือการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ศีลธรรมพื้นฐานนี้จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การจัดการความรู้มีพื้นฐานอยู่ที่การให้คุณค่าแก่ความรู้ที่อยู่ในตัวคนทุกคน จึงเป็นรูปธรรมแห่งการปฏิบัติที่เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคน 2. การไม่ใช้อำนาจ การใช้อำนาจจะไปปิดกั้นกระบวนการตามธรรมชาติ คือ การรับรู้ เรียนรู้ งอกงาม ถักทอเครือข่าย เมื่อใช้อำนาจจะทำให้กระบวนการตามธรรมชาติบิดเบี้ยวเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็น 3. การฟังอย่างลึก (deep listening) การนำความรู้ที่แฝงเร้นในตัวออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ต้องมีการคุยที่เน้นการฟังอย่างลึก ไม่ใช้โต้เถียงกันโดยหวังเอาชนะ การฟังอย่างลึกและเงียบ จิตใจสงบ มีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ได้ยินจะทำให้เกิดปัญญา 4. วิธีการทางบวก คือ เอาความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของสิ่งที่เคยทำด้วยดีเป็นตัวตั้ง นำมาเห็นคุณค่าและชื่นชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดให้งดงามและมีประโยชน์ยิ่งขึ้น วิธีการทางบวกทำให้มีความปิติ มีกำลังใจ มีความสามัคคี และมีพลังสร้างสรรค์ที่จะเคลื่อนตัวต่อไปในอนาคต 5. การเจริญธรรมะ 4 ประการ ที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ปกติมนุษย์เรียนรู้ร่วมกันยากเพราะกิเลส เช่น ความโกรธ ความเกลียด อหังการ การจะเรียนรู้ร่วมกันควรเจริญธรรมะ 4 ประการ ได้แก่ ความเอื้ออาทร ความเปิดเผย ความจริงใจ และความเชื่อถือไว้วางใจกัน 6. การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (interactive learning through action) เป็นอิทธิปัญญา ความรู้ในตัวคนเป็นความรู้ที่เนื่องด้วยการปฏิบัติและการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ให้การปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างเป็นผลสำเร็จ 7. การถักทอไปสู่โครงสร้างใหม่ขององค์กรและสังคม การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้บุคคลทั้งโดยตัวบุคคลหรือภายในองค์กรเดียวกันหรือข้ามองค์กรเข้ามาเชื่อมโยงกันโดยความสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับ แต่เชื่อมโยงด้วยการเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดเป็นเครือข่ายทั้งภายในองค์กรและข้ามองค์กร 8. การเจริญสติในการกระทำ การเจริญสติคือการรู้ตัว ทำให้จิตใจสงบ มีอิสรภาพ เพราะหลุดพ้นจากความบีบคั้น สัมผัสความจริงได้ ควบคุมความคิด การพูดและการกระทำได้ ทำให้เกิดความสำเร็จ เป็นความงาม ความดี และความสุข บุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ ในกระบวนการการจัดการความรู้ในแต่ละองค์กร ควรประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. "คุณเอื้อ" คือผู้ที่ทำให้เกิดผลงาน KM มีหน้าที่คัดเลือกหาทีมงานจากหลายสังกัดมาเป็นแกนนำ สนับสนุนทรัพยากรแก่ทีมงานอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดจากความสำเร็จหลากหลายรูปแบบ 2. "คุณอำนวย" ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม 3. "คุณกิจ" ผู้ดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้ร้อยละ 90-95 อาจสรุปได้ว่าคุณกิจคือผู้จัดการความรู้ตัวจริง เป็นผู้มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้ 4. "คุณลิขิต" ทำหน้าที่จดบันทึก ในกิจกรรมการจัดการความรู้ อาจทำหน้าที่เป็นการเฉพาะกิจ หรือทำหน้าที่เป็นระยะยาว กึ่งถาวรในกิจกรรมจัดการความรู้ของกลุ่ม หรือ หน่วยงาน หรือองค์กร สิ่งที่ “คุณลิขิต” จดบันทึกได้แก่ เรื่องเล่าจากกิจกรรม ขุมความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกการประชุมและบันทึกอื่นๆ 5. "คุณวิศาสตร์" คือ นัก IT ที่เข้ามาช่วยเป็นทีมงาน KM คำว่า "วิศาสตร์" มาจากคำว่า "IT wizard" หรือพ่อมดไอที จะเข้ามาช่วยคิดเรื่องการวางระบบ IT ที่เหมาะกับการดำเนินการ KM 6. "คุณประสาน" ในการทำ KM แบบเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามองค์กร "คุณประสาน" จะทำหน้าที่ประสานงานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกันภายในเครือข่าย ทำให้เกิดการเรียนรู้ฝังลึก เกิดการหมุนเกลียวความรู้ได้อย่างมีพลังมาก เรียกว่า "การหมุนเกลียวความรู้ผ่านเขตแดน" โมเดลปลาทู โมเดลปลาทูมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนเป้าหมาย (หัวปลา) ส่วนกิจกรรม (ตัวปลา) และ ส่วนการจดบันทึก (หางปลา) "หัวปลา" (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนเป้าหมาย ได้แก่ ปณิธานความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทำจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะทำ KM ไปเพื่ออะไร ?” โดย “หัวปลา” นี้จะต้องเป็นของ “คณกิจ” หรือ ผู้ดำเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดยมี “คุณเอื้อ” และ “คุณอำนวย” คอยช่วยเหลือ "ตัวปลา" (Knowledge Sharing-KS) หมายถึง ส่วนกิจกรรม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ซึ่ง “คุณอำนวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอำนวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม "หางปลา" (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ “หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจดบันทึก เป็นการจดบันทึกความรู้ เทคนิค เคล็ดลับในการทำงานที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรบันทึกในหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผังมโนทัศน์ (Mind Map) และรูปแบบอื่นๆ ให้สมาชิกในองค์กรเข้าถึง เอาไปปรับใช้ได้ตลอดเวลา และเก็บคลังความรู้เหล่านี้ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology - ICT) ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด นำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป โมเดลปลาตะเพียน "โมเดลปลาตะเพียน" เป็นบทขยายของ "โมเดลปลาทู" ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น "หัวปลาใหญ่" เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานร่วมกันกำหนด ที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หรือปณิธานความมุ่งมั่นร่วม (Common Purpose) หรือเป้าหมายร่วม (Common Goal) เมื่อร่วมกันกำหนดแล้ว ก็ร่วมกันดำเนินการตามเป้าหมายนั้น เปรียบเสมือนการที่ "ปลาเล็ก" ทุกตัว "ว่ายน้ำ" ไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่แต่ละตัวมีอิสระในการ "ว่ายน้ำ" ของตนเอง ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ "บริหารหัวปลา" และคอยดูแล "บ่อน้ำ" ให้ "ปลาเล็ก" ได้มีโอกาสใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ของตนในการ "ว่ายสู่เป้าหมายร่วม" ทุกหน่วยงานย่อยเองก็ต้องคอยตรวจสอบว่า "หัวปลาเล็ก" ของตนหันไปทางเดียวหกับ "หัวปลาใหญ่" ขององค์กรหรือไม่
ชื่อไฟล์ : iFIbKC8Thu33725.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FjbSIdxThu33753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DDbIaVVThu33932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s8R35ZgThu34020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hqbaXEPThu40359.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดนนงาม หมู่ที่ 4 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดนนงาม หมู่ที่ 4../add_file/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดนนงาม หมู่ที่ 4
ชื่อไฟล์ : nhlIFzvThu41513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนายบุญมา หาญจิตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนายบุญมา หาญจิตร../add_file/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนายบุญมา หาญจิตร
ชื่อไฟล์ : qIqdZugThu41715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : guYZjQTThu41800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KnJlbLJThu41837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KqiQVyzThu42004.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านสนามชัยหมู่ที่ 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านสนามชัยหมู่ที่ 3../add_file/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านสนามชัยหมู่ที่ 3
ชื่อไฟล์ : mtO2o4LThu42103.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G3zf7k8Thu42146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dEwTp9UThu42244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j4ZmOtrThu42354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 83jeWS7Thu42607.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bXRkyyNFri91324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 11OvSP1Fri91750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : es86EglFri91819.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nB5jfSlFri91937.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YV1OEzRFri92008.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม../add_file/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ชื่อไฟล์ : QAwqe62Fri92116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : นายแสง ทองห่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม และนางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและร่วมกันแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายแสง ทองห่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม และนางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและร่วมกันแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564../add_file/นายแสง ทองห่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม และนางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและร่วมกันแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ชื่อไฟล์ : YbkZnA4Fri92143.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UbcNlz8Fri92448.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QYHWZkwFri92738.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hxC5U5WFri92950.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : นายแสง ทองห่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม และนางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงานจ้าง) และลูกจ้าง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายแสง ทองห่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม และนางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงานจ้าง) และลูกจ้าง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564../add_file/ นายแสง ทองห่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม และนางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงานจ้าง) และลูกจ้าง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ชื่อไฟล์ : hOpWY1zFri93018.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1DahqD4Fri93058.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZvvqpefFri93110.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5utaAsKFri93122.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I9OwR1pFri93214.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XvuK5flFri93317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AhdGqwHFri93444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yHHcUSPFri93528.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OvCVc0XFri93607.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vwLJpdtFri94001.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gvcyBgfFri94037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aJhvAwJFri94117.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JlIgTovFri94159.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : neo1N0bFri94242.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y5OXVUOFri94502.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PWViR5pFri94841.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IFFG4GmFri94925.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qGILJHOFri94937.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5Uefp4oFri95046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ysj5Ah1Fri95210.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sevuN8rFri95256.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XfUatMwFri95325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 29fGJ4CFri95404.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : myM8jZeFri95658.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CbFFspmFri95906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mjRAul4Fri100056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QjkdjC7Fri100111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uwEYegzFri100203.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานท้องถิ่นที่ดีมีมาตรฐาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานท้องถิ่นที่ดีมีมาตรฐาน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานท้องถิ่นที่ดีมีมาตรฐาน
ชื่อไฟล์ : zTffd4BFri100410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตำบลโนนงามเป็นสังคมชนบท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลโนนงามเป็นสังคมชนบท../add_file/ตำบลโนนงามเป็นสังคมชนบท
ชื่อไฟล์ : UvDG0E4Fri100602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xLhvk3uFri100723.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s0HfNSWFri100932.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AUI0HTkFri100947.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CknsHdpFri101104.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q1ADC3OFri102658.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ithU4UDFri103002.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วัน พุธ ที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้ ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ ๔ ด้านการบริการสาธารณะ ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วัน พุธ ที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้ ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ ๔ ด้านการบริการสาธารณะ ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล../add_file/วัน พุธ ที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้ ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ ๔ ด้านการบริการสาธารณะ ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล
ชื่อไฟล์ : KlrA1mnFri103253.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iwewEX5Fri103426.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v2IDBhPFri103644.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : "ขยะ" เป็นปัญหาหลักของคนทั่วโลก เพราะนอกจากจะสร้างความสกปรกและกลิ่นเหม็นแล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ แถมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่น้ำ ลำคลอง รวมไปถึงสัตว์ต่าง ๆ ที่เผลอกินเข้าไปอีกต่างหาก ฉะนั้นแล้วเราทุกคนจึงต้องช่วยกันจัดการ เริ่มจากการแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการแยกขยะในบ้าน ฮั่นแน่ ว่าแต่หลายคนไม่รู้ใช่ไหมล่ะคะว่าวิธีแยกขยะที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ถ้างั้นก็อย่ามัวรีรอ ตามมาดูวิธีคัดแยกขยะ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับขยะ และวิธีลดขยะในบ้านกันได้เลย ประเภทของขยะ ขยะมูลฝอยในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1. ขยะอินทรีย์ ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลาย เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายหรือเน่าเสียได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว เช่น เศษอาหาร เศษผัก-ผลไม้ ต้นหญ้า ใบไม้ และภาชนะที่ย่อยสลายเองได้ โดยเราสามารถนำขยะประเภทนี้ไปทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และใช้บำรุงดินหรือบำรุงต้นไม้ได้ต่อไป ส่วนถังขยะไว้ทิ้งขยะย่อยสลาย คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีเขียว ที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยม มีรูปก้างปลาและเศษอาหารตรงกลาง 2. ขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำมาแปรรูป แล้วนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง ส่วนมากจะเป็นสิ่งของเหลือใช้ หรือภาชนะบรรจุของ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋อง กล่อง ลัง โลหะ อะลูมิเนียม และยางรถยนต์ โดยเราสามารถนำขยะเหล่านี้ไปขายเป็นของเก่า ไปประยุกต์เป็นของใช้ที่มีประโยชน์ หรือไม่ก็ส่งต่อให้กับโครงการรีไซเคิลต่าง ๆ ได้ ส่วนถังขยะที่รองรับขยะรีไซเคิล คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีเหลือง ที่มีสัญลักษณ์ลูกศรหมุนวนกันเป็นทรงสามเหลี่ยม 3. ขยะอันตราย ขยะอันตรายหรือขยะพิษ เป็นขยะที่มีวัตถุอันตรายปนเปื้อนหรือประกอบอยู่ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์ กระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ไม่ยากจากสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเตือนที่มักจะติดอยู่บนฉลากว่า สารมีพิษ สารไวไฟ สารกัดกร่อน อันตราย คำเตือน ข้อควรระวัง ห้ามรับประทาน และห้ามเผา โดยเราสามารถนำขยะประเภทนี้ไปกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัยได้ ถ้าหากมีการเก็บแยกอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ด้วย ส่วนถังขยะที่รองรับขยะอันตราย คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีส้ม ที่มีสัญลักษณ์วงกลม พร้อมรูปลูกศรสีขาวชี้ลง และหัวกะโหลกกับกากบาทด้านใน 4. ขยะทั่วไป ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ไม่เหมาะจะนำไปรีไซเคิล แต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายเกินไป จึงเรียกง่าย ๆ ว่า ขยะทั่วไป คือ ขยะทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายนั่นเอง เช่น โฟม ฟอยล์ ถุงพลาสติก ซองอาหาร กระป๋องสี และแผ่นซีดี ซึ่งจำเป็นต้องแยกก่อนทิ้ง เพื่อจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ส่วนถังขยะที่รองรับขยะทั่วไป คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีน้ำเงิน ที่มีสัญลักษณ์รูปคนกำลังทิ้งขยะลงในถัง การคัดแยกขยะ วิธีแยกขยะในบ้าน ขั้นตอนการคัดแยกขยะในบ้าน มีดังต่อไปนี้ 1. แยกขยะทั้ง 4 ประเภทออกจากกัน โดยมีรายละเอียด คือ - ขยะย่อยสลาย : ให้แยกระหว่างเศษอาหารกับเศษใบไม้ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่าง โดยควรจัดเก็บในภาชนะที่สามารถปิดได้ - ขยะรีไซเคิล : ให้แยกขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ และความง่ายในการนำไปขาย โดยขยะรีไซเคิลมีทั้งหมด 4 ชนิดหลัก ๆ ได้แก่ • กระดาษ : ควรแยกหนังสือพิมพ์ สมุด หนังสือ กล่อง ลัง และเศษกระดาษออกจากกัน แล้วมัดแต่ละชนิดไว้ให้เรียบร้อย • แก้ว : กำจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดให้เอี่ยม แล้วเก็บรวมกันไว้ได้เลย • พลาสติก : กำจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดให้เอี่ยม แล้วทำให้แบนเพื่อเซฟพื้นที่ สุดท้ายก็เก็บโดยแยกระหว่างพลาสติกขุ่นและพลาสติกใส • โลหะหรืออโลหะ : กำจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดให้เอี่ยม แล้วทำให้แบนเพื่อเซฟพื้นที่ สุดท้ายก็เก็บรวมกันไว้ได้เลย - ขยะอันตราย : ให้แยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น แล้วก็แยกชนิดของขยะอันตรายอีกทีด้วย อย่าเก็บปนกันเด็ดขาด นอกจากนี้ควรใส่ไว้ในภาชนะที่แข็งแรง มิดชิด และไม่รั่วไหลด้วย - ขยะทั่วไป : เก็บรวมกันไว้ได้เลย 2. นำขยะประเภทต่าง ๆ เก็บไว้ในถุงขยะหรือถังขยะที่แยกตามสีที่กำหนดอย่างเหมาะสม 3. เก็บถุงขยะหรือถังขยะทั้งหมดไว้ในบริเวณที่สะอาด สว่าง อากาศถ่ายเท ไม่ขวางทางเดิน และไม่ใกล้แหล่งอาหาร 4. แยกขยะอันตรายออกห่างจากขยะประเภทอื่น และควรดูแลการขนย้ายขยะประเภทนี้มากเป็นพิเศษ หรือทางที่ดีจะนำไปทิ้งในสถานที่ที่รับเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะก็ได้ 5. อย่าเก็บขยะที่เสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ หรือเสี่ยงเกิดการรั่วไหลเอาไว้ใกล้ตัวเป็นเวลานาน 6. ในกรณีที่ล้างทำความสะอาดขยะประเภทต่าง ๆ แล้วมีไขมันหรือน้ำมันปนเปื้อน ควรกรองเศษตะกอนต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ไหลลงไปอุดตันในท่อระบายน้ำสาธารณะ 7. หลีกเลี่ยงการเผาทำลายขยะโดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การคัดแยกขยะ วิธีลดขยะในบ้าน เราทุกคนสามารถลดปริมาณขยะในบ้านได้ง่าย ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตให้สอดคล้องตามหลัก 3R ซึ่งประกอบไปด้วย R1 : Reduce Reduce คือ การคิดก่อนใช้หรือการลดปริมาณขยะที่กำลังจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟม การใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดโต๊ะแทนกระดาษทิชชู การกินอาหารที่ร้านแทนการห่อกลับ รวมถึงการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ครั้งเดียว เช่น จานกระดาษ แก้วพลาสติก การหลีกเลี่ยงสารเคมีที่จะก่อให้เกิดขยะอันตราย การเลือกสินค้าที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การไม่รับถุงเมื่อซื้อของเพียงไม่กี่ชิ้น และการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมแทนการซื้อใหม่ด้วย R2 : Reuse Reuse คือ การนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า ตัวอย่างเช่น การนำถุงพลาสติกไปใส่ขยะ การนำขวดพลาสติกไปทำเป็นแจกัน การนำขวดแก้วเก่าไปใส่ของอยางอื่น การนำเศษผ้ามาเย็บรวมกันเป็นชิ้น การใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า การใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ การใช้ถ่านที่สามารถชาร์จได้ รวมถึงการใช้ของมือสองด้วย R3 : Recycle Recycle คือ การแปรรูปสิ่งของต่าง ๆ ให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยหลักการง่าย ๆ ให้เราเลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และอะลูมิเนียม จากนั้นเวลาเก็บทิ้งก็คัดแยกออกต่างหาก แล้วนำไปขายหรือบริจาค เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมช่วยลดโลกร้อน วิธีการแยกขยะในบ้านแบบง่ายที่บ้านใหนก็ทำได้ครับ ฉะนั้นต่อไปนี้ลองเริ่มต้นง่าย ๆ ที่บ้านของทุกคนกันนะครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: "ขยะ" เป็นปัญหาหลักของคนทั่วโลก เพราะนอกจากจะสร้างความสกปรกและกลิ่นเหม็นแล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ แถมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่น้ำ ลำคลอง รวมไปถึงสัตว์ต่าง ๆ ที่เผลอกินเข้าไปอีกต่างหาก ฉะนั้นแล้วเราทุกคนจึงต้องช่วยกันจัดการ เริ่มจากการแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการแยกขยะในบ้าน ฮั่นแน่ ว่าแต่หลายคนไม่รู้ใช่ไหมล่ะคะว่าวิธีแยกขยะที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ถ้างั้นก็อย่ามัวรีรอ ตามมาดูวิธีคัดแยกขยะ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับขยะ และวิธีลดขยะในบ้านกันได้เลย ประเภทของขยะ ขยะมูลฝอยในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1. ขยะอินทรีย์ ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลาย เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายหรือเน่าเสียได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว เช่น เศษอาหาร เศษผัก-ผลไม้ ต้นหญ้า ใบไม้ และภาชนะที่ย่อยสลายเองได้ โดยเราสามารถนำขยะประเภทนี้ไปทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และใช้บำรุงดินหรือบำรุงต้นไม้ได้ต่อไป ส่วนถังขยะไว้ทิ้งขยะย่อยสลาย คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีเขียว ที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยม มีรูปก้างปลาและเศษอาหารตรงกลาง 2. ขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำมาแปรรูป แล้วนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง ส่วนมากจะเป็นสิ่งของเหลือใช้ หรือภาชนะบรรจุของ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋อง กล่อง ลัง โลหะ อะลูมิเนียม และยางรถยนต์ โดยเราสามารถนำขยะเหล่านี้ไปขายเป็นของเก่า ไปประยุกต์เป็นของใช้ที่มีประโยชน์ หรือไม่ก็ส่งต่อให้กับโครงการรีไซเคิลต่าง ๆ ได้ ส่วนถังขยะที่รองรับขยะรีไซเคิล คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีเหลือง ที่มีสัญลักษณ์ลูกศรหมุนวนกันเป็นทรงสามเหลี่ยม 3. ขยะอันตราย ขยะอันตรายหรือขยะพิษ เป็นขยะที่มีวัตถุอันตรายปนเปื้อนหรือประกอบอยู่ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์ กระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ไม่ยากจากสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเตือนที่มักจะติดอยู่บนฉลากว่า สารมีพิษ สารไวไฟ สารกัดกร่อน อันตราย คำเตือน ข้อควรระวัง ห้ามรับประทาน และห้ามเผา โดยเราสามารถนำขยะประเภทนี้ไปกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัยได้ ถ้าหากมีการเก็บแยกอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ด้วย ส่วนถังขยะที่รองรับขยะอันตราย คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีส้ม ที่มีสัญลักษณ์วงกลม พร้อมรูปลูกศรสีขาวชี้ลง และหัวกะโหลกกับกากบาทด้านใน 4. ขยะทั่วไป ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ไม่เหมาะจะนำไปรีไซเคิล แต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายเกินไป จึงเรียกง่าย ๆ ว่า ขยะทั่วไป คือ ขยะทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายนั่นเอง เช่น โฟม ฟอยล์ ถุงพลาสติก ซองอาหาร กระป๋องสี และแผ่นซีดี ซึ่งจำเป็นต้องแยกก่อนทิ้ง เพื่อจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ส่วนถังขยะที่รองรับขยะทั่วไป คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีน้ำเงิน ที่มีสัญลักษณ์รูปคนกำลังทิ้งขยะลงในถัง การคัดแยกขยะ วิธีแยกขยะในบ้าน ขั้นตอนการคัดแยกขยะในบ้าน มีดังต่อไปนี้ 1. แยกขยะทั้ง 4 ประเภทออกจากกัน โดยมีรายละเอียด คือ - ขยะย่อยสลาย : ให้แยกระหว่างเศษอาหารกับเศษใบไม้ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่าง โดยควรจัดเก็บในภาชนะที่สามารถปิดได้ - ขยะรีไซเคิล : ให้แยกขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ และความง่ายในการนำไปขาย โดยขยะรีไซเคิลมีทั้งหมด 4 ชนิดหลัก ๆ ได้แก่ • กระดาษ : ควรแยกหนังสือพิมพ์ สมุด หนังสือ กล่อง ลัง และเศษกระดาษออกจากกัน แล้วมัดแต่ละชนิดไว้ให้เรียบร้อย • แก้ว : กำจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดให้เอี่ยม แล้วเก็บรวมกันไว้ได้เลย • พลาสติก : กำจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดให้เอี่ยม แล้วทำให้แบนเพื่อเซฟพื้นที่ สุดท้ายก็เก็บโดยแยกระหว่างพลาสติกขุ่นและพลาสติกใส • โลหะหรืออโลหะ : กำจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดให้เอี่ยม แล้วทำให้แบนเพื่อเซฟพื้นที่ สุดท้ายก็เก็บรวมกันไว้ได้เลย - ขยะอันตราย : ให้แยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น แล้วก็แยกชนิดของขยะอันตรายอีกทีด้วย อย่าเก็บปนกันเด็ดขาด นอกจากนี้ควรใส่ไว้ในภาชนะที่แข็งแรง มิดชิด และไม่รั่วไหลด้วย - ขยะทั่วไป : เก็บรวมกันไว้ได้เลย 2. นำขยะประเภทต่าง ๆ เก็บไว้ในถุงขยะหรือถังขยะที่แยกตามสีที่กำหนดอย่างเหมาะสม 3. เก็บถุงขยะหรือถังขยะทั้งหมดไว้ในบริเวณที่สะอาด สว่าง อากาศถ่ายเท ไม่ขวางทางเดิน และไม่ใกล้แหล่งอาหาร 4. แยกขยะอันตรายออกห่างจากขยะประเภทอื่น และควรดูแลการขนย้ายขยะประเภทนี้มากเป็นพิเศษ หรือทางที่ดีจะนำไปทิ้งในสถานที่ที่รับเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะก็ได้ 5. อย่าเก็บขยะที่เสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ หรือเสี่ยงเกิดการรั่วไหลเอาไว้ใกล้ตัวเป็นเวลานาน 6. ในกรณีที่ล้างทำความสะอาดขยะประเภทต่าง ๆ แล้วมีไขมันหรือน้ำมันปนเปื้อน ควรกรองเศษตะกอนต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ไหลลงไปอุดตันในท่อระบายน้ำสาธารณะ 7. หลีกเลี่ยงการเผาทำลายขยะโดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การคัดแยกขยะ วิธีลดขยะในบ้าน เราทุกคนสามารถลดปริมาณขยะในบ้านได้ง่าย ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตให้สอดคล้องตามหลัก 3R ซึ่งประกอบไปด้วย R1 : Reduce Reduce คือ การคิดก่อนใช้หรือการลดปริมาณขยะที่กำลังจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟม การใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดโต๊ะแทนกระดาษทิชชู การกินอาหารที่ร้านแทนการห่อกลับ รวมถึงการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ครั้งเดียว เช่น จานกระดาษ แก้วพลาสติก การหลีกเลี่ยงสารเคมีที่จะก่อให้เกิดขยะอันตราย การเลือกสินค้าที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การไม่รับถุงเมื่อซื้อของเพียงไม่กี่ชิ้น และการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมแทนการซื้อใหม่ด้วย R2 : Reuse Reuse คือ การนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า ตัวอย่างเช่น การนำถุงพลาสติกไปใส่ขยะ การนำขวดพลาสติกไปทำเป็นแจกัน การนำขวดแก้วเก่าไปใส่ของอยางอื่น การนำเศษผ้ามาเย็บรวมกันเป็นชิ้น การใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า การใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ การใช้ถ่านที่สามารถชาร์จได้ รวมถึงการใช้ของมือสองด้วย R3 : Recycle Recycle คือ การแปรรูปสิ่งของต่าง ๆ ให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยหลักการง่าย ๆ ให้เราเลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และอะลูมิเนียม จากนั้นเวลาเก็บทิ้งก็คัดแยกออกต่างหาก แล้วนำไปขายหรือบริจาค เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมช่วยลดโลกร้อน วิธีการแยกขยะในบ้านแบบง่ายที่บ้านใหนก็ทำได้ครับ ฉะนั้นต่อไปนี้ลองเริ่มต้นง่าย ๆ ที่บ้านของทุกคนกันนะครับ../add_file/"ขยะ" เป็นปัญหาหลักของคนทั่วโลก เพราะนอกจากจะสร้างความสกปรกและกลิ่นเหม็นแล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ แถมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่น้ำ ลำคลอง รวมไปถึงสัตว์ต่าง ๆ ที่เผลอกินเข้าไปอีกต่างหาก ฉะนั้นแล้วเราทุกคนจึงต้องช่วยกันจัดการ เริ่มจากการแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการแยกขยะในบ้าน ฮั่นแน่ ว่าแต่หลายคนไม่รู้ใช่ไหมล่ะคะว่าวิธีแยกขยะที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ถ้างั้นก็อย่ามัวรีรอ ตามมาดูวิธีคัดแยกขยะ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับขยะ และวิธีลดขยะในบ้านกันได้เลย ประเภทของขยะ ขยะมูลฝอยในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1. ขยะอินทรีย์ ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลาย เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายหรือเน่าเสียได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว เช่น เศษอาหาร เศษผัก-ผลไม้ ต้นหญ้า ใบไม้ และภาชนะที่ย่อยสลายเองได้ โดยเราสามารถนำขยะประเภทนี้ไปทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และใช้บำรุงดินหรือบำรุงต้นไม้ได้ต่อไป ส่วนถังขยะไว้ทิ้งขยะย่อยสลาย คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีเขียว ที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยม มีรูปก้างปลาและเศษอาหารตรงกลาง 2. ขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำมาแปรรูป แล้วนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง ส่วนมากจะเป็นสิ่งของเหลือใช้ หรือภาชนะบรรจุของ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋อง กล่อง ลัง โลหะ อะลูมิเนียม และยางรถยนต์ โดยเราสามารถนำขยะเหล่านี้ไปขายเป็นของเก่า ไปประยุกต์เป็นของใช้ที่มีประโยชน์ หรือไม่ก็ส่งต่อให้กับโครงการรีไซเคิลต่าง ๆ ได้ ส่วนถังขยะที่รองรับขยะรีไซเคิล คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีเหลือง ที่มีสัญลักษณ์ลูกศรหมุนวนกันเป็นทรงสามเหลี่ยม 3. ขยะอันตราย ขยะอันตรายหรือขยะพิษ เป็นขยะที่มีวัตถุอันตรายปนเปื้อนหรือประกอบอยู่ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์ กระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ไม่ยากจากสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเตือนที่มักจะติดอยู่บนฉลากว่า สารมีพิษ สารไวไฟ สารกัดกร่อน อันตราย คำเตือน ข้อควรระวัง ห้ามรับประทาน และห้ามเผา โดยเราสามารถนำขยะประเภทนี้ไปกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัยได้ ถ้าหากมีการเก็บแยกอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ด้วย ส่วนถังขยะที่รองรับขยะอันตราย คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีส้ม ที่มีสัญลักษณ์วงกลม พร้อมรูปลูกศรสีขาวชี้ลง และหัวกะโหลกกับกากบาทด้านใน 4. ขยะทั่วไป ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ไม่เหมาะจะนำไปรีไซเคิล แต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายเกินไป จึงเรียกง่าย ๆ ว่า ขยะทั่วไป คือ ขยะทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายนั่นเอง เช่น โฟม ฟอยล์ ถุงพลาสติก ซองอาหาร กระป๋องสี และแผ่นซีดี ซึ่งจำเป็นต้องแยกก่อนทิ้ง เพื่อจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ส่วนถังขยะที่รองรับขยะทั่วไป คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีน้ำเงิน ที่มีสัญลักษณ์รูปคนกำลังทิ้งขยะลงในถัง การคัดแยกขยะ วิธีแยกขยะในบ้าน ขั้นตอนการคัดแยกขยะในบ้าน มีดังต่อไปนี้ 1. แยกขยะทั้ง 4 ประเภทออกจากกัน โดยมีรายละเอียด คือ - ขยะย่อยสลาย : ให้แยกระหว่างเศษอาหารกับเศษใบไม้ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่าง โดยควรจัดเก็บในภาชนะที่สามารถปิดได้ - ขยะรีไซเคิล : ให้แยกขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ และความง่ายในการนำไปขาย โดยขยะรีไซเคิลมีทั้งหมด 4 ชนิดหลัก ๆ ได้แก่ • กระดาษ : ควรแยกหนังสือพิมพ์ สมุด หนังสือ กล่อง ลัง และเศษกระดาษออกจากกัน แล้วมัดแต่ละชนิดไว้ให้เรียบร้อย • แก้ว : กำจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดให้เอี่ยม แล้วเก็บรวมกันไว้ได้เลย • พลาสติก : กำจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดให้เอี่ยม แล้วทำให้แบนเพื่อเซฟพื้นที่ สุดท้ายก็เก็บโดยแยกระหว่างพลาสติกขุ่นและพลาสติกใส • โลหะหรืออโลหะ : กำจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดให้เอี่ยม แล้วทำให้แบนเพื่อเซฟพื้นที่ สุดท้ายก็เก็บรวมกันไว้ได้เลย - ขยะอันตราย : ให้แยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น แล้วก็แยกชนิดของขยะอันตรายอีกทีด้วย อย่าเก็บปนกันเด็ดขาด นอกจากนี้ควรใส่ไว้ในภาชนะที่แข็งแรง มิดชิด และไม่รั่วไหลด้วย - ขยะทั่วไป : เก็บรวมกันไว้ได้เลย 2. นำขยะประเภทต่าง ๆ เก็บไว้ในถุงขยะหรือถังขยะที่แยกตามสีที่กำหนดอย่างเหมาะสม 3. เก็บถุงขยะหรือถังขยะทั้งหมดไว้ในบริเวณที่สะอาด สว่าง อากาศถ่ายเท ไม่ขวางทางเดิน และไม่ใกล้แหล่งอาหาร 4. แยกขยะอันตรายออกห่างจากขยะประเภทอื่น และควรดูแลการขนย้ายขยะประเภทนี้มากเป็นพิเศษ หรือทางที่ดีจะนำไปทิ้งในสถานที่ที่รับเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะก็ได้ 5. อย่าเก็บขยะที่เสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ หรือเสี่ยงเกิดการรั่วไหลเอาไว้ใกล้ตัวเป็นเวลานาน 6. ในกรณีที่ล้างทำความสะอาดขยะประเภทต่าง ๆ แล้วมีไขมันหรือน้ำมันปนเปื้อน ควรกรองเศษตะกอนต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ไหลลงไปอุดตันในท่อระบายน้ำสาธารณะ 7. หลีกเลี่ยงการเผาทำลายขยะโดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การคัดแยกขยะ วิธีลดขยะในบ้าน เราทุกคนสามารถลดปริมาณขยะในบ้านได้ง่าย ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตให้สอดคล้องตามหลัก 3R ซึ่งประกอบไปด้วย R1 : Reduce Reduce คือ การคิดก่อนใช้หรือการลดปริมาณขยะที่กำลังจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟม การใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดโต๊ะแทนกระดาษทิชชู การกินอาหารที่ร้านแทนการห่อกลับ รวมถึงการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ครั้งเดียว เช่น จานกระดาษ แก้วพลาสติก การหลีกเลี่ยงสารเคมีที่จะก่อให้เกิดขยะอันตราย การเลือกสินค้าที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การไม่รับถุงเมื่อซื้อของเพียงไม่กี่ชิ้น และการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมแทนการซื้อใหม่ด้วย R2 : Reuse Reuse คือ การนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า ตัวอย่างเช่น การนำถุงพลาสติกไปใส่ขยะ การนำขวดพลาสติกไปทำเป็นแจกัน การนำขวดแก้วเก่าไปใส่ของอยางอื่น การนำเศษผ้ามาเย็บรวมกันเป็นชิ้น การใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า การใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ การใช้ถ่านที่สามารถชาร์จได้ รวมถึงการใช้ของมือสองด้วย R3 : Recycle Recycle คือ การแปรรูปสิ่งของต่าง ๆ ให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยหลักการง่าย ๆ ให้เราเลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และอะลูมิเนียม จากนั้นเวลาเก็บทิ้งก็คัดแยกออกต่างหาก แล้วนำไปขายหรือบริจาค เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมช่วยลดโลกร้อน วิธีการแยกขยะในบ้านแบบง่ายที่บ้านใหนก็ทำได้ครับ ฉะนั้นต่อไปนี้ลองเริ่มต้นง่าย ๆ ที่บ้านของทุกคนกันนะครับ
ชื่อไฟล์ : oHBpzcgFri104610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DJ6By5jFri105102.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EQw6dS5Fri105511.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H2lb72LFri105559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TgPraH0Fri105717.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e5dQFSPFri105723.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pZJVwcjFri105752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รายละเอียด ดังนี้ -เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) -มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขต หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 -ไม่เป็นผูัได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียด ดังนี้ -เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) -มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขต หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 -ไม่เป็นผูัได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ../add_file/รายละเอียด ดังนี้ -เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) -มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขต หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 -ไม่เป็นผูัได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ชื่อไฟล์ : Qy6LpTOFri105814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 55FQSnDFri105843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qh4VjnqFri105926.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z3woNR2Fri110121.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vlfUnP7Fri110131.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : azrzA3FFri110233.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 46skg8yFri110341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K3LszrEFri110346.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dyPLdHjFri110519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bsKhNn0Fri110602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UOZfacqFri110727.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนงาม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ประจําปี 2564 กําหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2563 และกําหนดให้มีการเลือกสรรในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนงาม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ประจําปี 2564 กําหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2563 และกําหนดให้มีการเลือกสรรในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้../add_file/ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนงาม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ประจําปี 2564 กําหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2563 และกําหนดให้มีการเลือกสรรในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : SWbEAx0Fri110803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : beDohjVFri110940.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0HDTmxWFri110940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : op9jDuuFri111327.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QsSDla5Fri111341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GCFvkaIFri111400.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l2qttYHFri111503.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zPzh2U9Fri111546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kkrfwq6Fri111655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Nmcy9kZFri111804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kNLpjlIFri111901.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : voGPtmLFri111937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rscn38HFri112019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V1WJm71Fri112120.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ai1hRvGFri112132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dPEBb9SFri112201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GsiENAAFri112251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tJLCCtkFri112323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6rpxhcaFri112441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RQND1cAFri112825.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vugWvxLFri112939.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kqOdGMmFri113021.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2ERzMYoFri113102.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iibamxkFri113233.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HRSoNZRFri113456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wyo6RNTFri114213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x05FvVcFri114240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VpEfKozFri114309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tzUzE5MFri114331.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7dimC77Fri114413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zs4BQpVFri114656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F4ZtcbRFri114747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WvpqQilFri114851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FM8KjSWFri115025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s2ftUfgFri115200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : udYq6oGFri115249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gaJLTqgFri121552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EsA3qDSFri12804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MXgVzwyFri12922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TQWBez0Fri13016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M2vNP4mFri13123.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hkrK2QJFri13258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mxKL6d9Fri13321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UR7NXfKFri13414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XeiuwBbFri13526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dEE6fH0Fri13700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Pm1sNpvFri13731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kdcNwkTFri13854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u2RpnEEFri14045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 46jic4KFri14144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XxcWUSoFri14223.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IKbF4v6Fri14326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zBUPLLJFri14408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 26yfTx9Fri14545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JKVm7RQFri14643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0c2cPpDFri14920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KPjlBo8Fri15032.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1d4GEESFri20212.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fXgTUqKFri21021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5Owfg7PFri21127.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kmsHv81Fri21332.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AHwY4KhFri21533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3J4SxaxFri21616.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ องค์การบิหารส่วนตำบลโนนงาม​ ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า​ ให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม​ กำหนดการมีดังนี้ ⏬⏬⏬วันที่​ 28​ เมษายน​ 2564 - บ้านม่วงโป้​ หมู่ที่​ 1 - บ้านม่วงโป้​ หมู่ที่​ 2 - บ้านโนนงาม​ หมู่ที่​ 3 - บ้านหนองน้ำขุ่น​ หมู่ที่​ 5 ⏬⏬⏬วันที่​ 30​ เมษายน​ 2564 - บ้านโนนงาม​ หมู่ที่​ 4 - บ้านคำไหล​ หมู่ที่​ 6 - บ้านนาเรือง​ หมู่ที่​ 7 - บ้านสนามชัย​ หมู่ที่​ 8 จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้จับสุนัขและแมวของท่านไว้ให้พร้อมครับเพื่อความสะดวกต่อการฉีดวัคซีน​ ขอบคุณครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ องค์การบิหารส่วนตำบลโนนงาม​ ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า​ ให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม​ กำหนดการมีดังนี้ ⏬⏬⏬วันที่​ 28​ เมษายน​ 2564 - บ้านม่วงโป้​ หมู่ที่​ 1 - บ้านม่วงโป้​ หมู่ที่​ 2 - บ้านโนนงาม​ หมู่ที่​ 3 - บ้านหนองน้ำขุ่น​ หมู่ที่​ 5 ⏬⏬⏬วันที่​ 30​ เมษายน​ 2564 - บ้านโนนงาม​ หมู่ที่​ 4 - บ้านคำไหล​ หมู่ที่​ 6 - บ้านนาเรือง​ หมู่ที่​ 7 - บ้านสนามชัย​ หมู่ที่​ 8 จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้จับสุนัขและแมวของท่านไว้ให้พร้อมครับเพื่อความสะดวกต่อการฉีดวัคซีน​ ขอบคุณครับ../add_file/ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ องค์การบิหารส่วนตำบลโนนงาม​ ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า​ ให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม​ กำหนดการมีดังนี้ ⏬⏬⏬วันที่​ 28​ เมษายน​ 2564 - บ้านม่วงโป้​ หมู่ที่​ 1 - บ้านม่วงโป้​ หมู่ที่​ 2 - บ้านโนนงาม​ หมู่ที่​ 3 - บ้านหนองน้ำขุ่น​ หมู่ที่​ 5 ⏬⏬⏬วันที่​ 30​ เมษายน​ 2564 - บ้านโนนงาม​ หมู่ที่​ 4 - บ้านคำไหล​ หมู่ที่​ 6 - บ้านนาเรือง​ หมู่ที่​ 7 - บ้านสนามชัย​ หมู่ที่​ 8 จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้จับสุนัขและแมวของท่านไว้ให้พร้อมครับเพื่อความสะดวกต่อการฉีดวัคซีน​ ขอบคุณครับ
ชื่อไฟล์ : ZVzk4lQFri21727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W8jpkTZFri21807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vlRVUrGFri22140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qWw1t75Fri23023.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โดย นายแสง ทองห่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบ นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ รองปลัองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุม การติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปทุมราชวงศา โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ชั้น 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โดย นายแสง ทองห่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบ นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ รองปลัองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุม การติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปทุมราชวงศา โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ชั้น 2../add_file/วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โดย นายแสง ทองห่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบ นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ รองปลัองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุม การติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปทุมราชวงศา โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ชั้น 2
ชื่อไฟล์ : MQMhf0EFri23258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประชาชนผู้เข้ารับบริการกรุณาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยนะครับ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประชาชนผู้เข้ารับบริการกรุณาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยนะครับ)../add_file/โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประชาชนผู้เข้ารับบริการกรุณาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยนะครับ)
ชื่อไฟล์ : GqQAJsQFri23437.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gefFR90Fri23644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UIICrMHFri23847.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DIPXXgTFri25645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 03QBS2YFri25816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TBNrWClFri30005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W0ikTQZFri30115.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YTVaTy0Fri30228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UDDh7faFri30319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NOFk8nyFri30518.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Jtta6J0Fri30807.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงที่จะเดินทางกลับมาในพื้นที่ตำบลโนนงาม​ อำเภอปทุมราชวงศา​ จังหวัดอำนาจเจริญ​ ขอให้ท่านทำตามข้อปฏิบัติดังนี้ครับ ต้องแจ้งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.ภาพถ่ายบัตรประชาชน 2.เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 3.หลักฐานการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ( จากโรงพยาบาล ) 4.ภาพถ่ายหรือลักษณะรถยนต์และป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง 5.ข้อมูลอาการเจ็บป่วย ณ ปัจจุบัน 6.จำนวนผู้ติดตามที่จะเดินทางมาด้วยกัน 7.กำหนดการเดินทางวันและเวลาที่แน่นอน 8.วันที่ตรวจโควิด สถานที่ตรวจโควิด 9.วันที่เริ่มมีอาการ วันที่ได้รับแจ้งผลตรวจ 10.รอการอนุมัติ จากจังหวัด เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตาม ข้อ 2. สามารถแจ้งความประสงค์ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้ครับ -หมอแดง​ 098-5845146 -ผอ.รพ.สต.​ 085-7768488 -นายก​ อบต.​ 098-1581406 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงที่จะเดินทางกลับมาในพื้นที่ตำบลโนนงาม​ อำเภอปทุมราชวงศา​ จังหวัดอำนาจเจริญ​ ขอให้ท่านทำตามข้อปฏิบัติดังนี้ครับ ต้องแจ้งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.ภาพถ่ายบัตรประชาชน 2.เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 3.หลักฐานการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ( จากโรงพยาบาล ) 4.ภาพถ่ายหรือลักษณะรถยนต์และป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง 5.ข้อมูลอาการเจ็บป่วย ณ ปัจจุบัน 6.จำนวนผู้ติดตามที่จะเดินทางมาด้วยกัน 7.กำหนดการเดินทางวันและเวลาที่แน่นอน 8.วันที่ตรวจโควิด สถานที่ตรวจโควิด 9.วันที่เริ่มมีอาการ วันที่ได้รับแจ้งผลตรวจ 10.รอการอนุมัติ จากจังหวัด เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตาม ข้อ 2. สามารถแจ้งความประสงค์ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้ครับ -หมอแดง​ 098-5845146 -ผอ.รพ.สต.​ 085-7768488 -นายก​ อบต.​ 098-1581406../add_file/ สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงที่จะเดินทางกลับมาในพื้นที่ตำบลโนนงาม​ อำเภอปทุมราชวงศา​ จังหวัดอำนาจเจริญ​ ขอให้ท่านทำตามข้อปฏิบัติดังนี้ครับ ต้องแจ้งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.ภาพถ่ายบัตรประชาชน 2.เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 3.หลักฐานการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ( จากโรงพยาบาล ) 4.ภาพถ่ายหรือลักษณะรถยนต์และป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง 5.ข้อมูลอาการเจ็บป่วย ณ ปัจจุบัน 6.จำนวนผู้ติดตามที่จะเดินทางมาด้วยกัน 7.กำหนดการเดินทางวันและเวลาที่แน่นอน 8.วันที่ตรวจโควิด สถานที่ตรวจโควิด 9.วันที่เริ่มมีอาการ วันที่ได้รับแจ้งผลตรวจ 10.รอการอนุมัติ จากจังหวัด เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตาม ข้อ 2. สามารถแจ้งความประสงค์ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้ครับ -หมอแดง​ 098-5845146 -ผอ.รพ.สต.​ 085-7768488 -นายก​ อบต.​ 098-1581406
ชื่อไฟล์ : oXgqGvFFri31453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6nnM5FyFri31631.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่​ 19​ สิงหาคม​ 2564 นางสาวกฤษณารัตน์​ กุลสิงห์​ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล​ นางพิษณุกรณ์ เข็มแก้ว​ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ / รก.แทนผอ.กองสาธารณสุขฯพร้อมทีมปฏิบัติการกักกันประจำะพื้นที่​ ออกเยี่ยมผู้ที่กักตัวที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูง​ และผู้ที่รักษาตัวหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ แล้วต้องกักตัวต่ออีก14วัน​ ในพื้นที่บ้านม่วงโป้​ หมู่ที่​ 1​ ตำบลโนนงาม​ อำเภอปทุมราชวงศา​ จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่​ 19​ สิงหาคม​ 2564 นางสาวกฤษณารัตน์​ กุลสิงห์​ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล​ นางพิษณุกรณ์ เข็มแก้ว​ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ / รก.แทนผอ.กองสาธารณสุขฯพร้อมทีมปฏิบัติการกักกันประจำะพื้นที่​ ออกเยี่ยมผู้ที่กักตัวที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูง​ และผู้ที่รักษาตัวหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ แล้วต้องกักตัวต่ออีก14วัน​ ในพื้นที่บ้านม่วงโป้​ หมู่ที่​ 1​ ตำบลโนนงาม​ อำเภอปทุมราชวงศา​ จังหวัดอำนาจเจริญ../add_file/วันที่​ 19​ สิงหาคม​ 2564 นางสาวกฤษณารัตน์​ กุลสิงห์​ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล​ นางพิษณุกรณ์ เข็มแก้ว​ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ / รก.แทนผอ.กองสาธารณสุขฯพร้อมทีมปฏิบัติการกักกันประจำะพื้นที่​ ออกเยี่ยมผู้ที่กักตัวที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูง​ และผู้ที่รักษาตัวหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ แล้วต้องกักตัวต่ออีก14วัน​ ในพื้นที่บ้านม่วงโป้​ หมู่ที่​ 1​ ตำบลโนนงาม​ อำเภอปทุมราชวงศา​ จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ได้รับความสะดวก ในการขอรับบริการ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แจ้งเรื่องตรง นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โทร : 087-956-3590 โทรศัพท์ติดต่อตรง ตลอด 24 ชั่วโมง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ได้รับความสะดวก ในการขอรับบริการ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แจ้งเรื่องตรง นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โทร : 087-956-3590 โทรศัพท์ติดต่อตรง ตลอด 24 ชั่วโมง../add_file/ สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ได้รับความสะดวก ในการขอรับบริการ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แจ้งเรื่องตรง นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โทร : 087-956-3590 โทรศัพท์ติดต่อตรง ตลอด 24 ชั่วโมง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : kD9zZwqMon33434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wDnSxq1Mon33606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N1yKGoeTue92414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dHSJONGTue94028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7xclNEYTue22834.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WJhb8YZTue22939.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EuexcS0Wed93757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8lMRKl9Wed94047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : XjFZAseWed12303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : di5AflyWed25340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ueqo2IlWed30118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zg2YY2xWed33608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1pRwyDaWed35319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GQ1HD1nWed40728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a5vp33HWed40423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jJfRKTrThu100251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xpJgzreThu100534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4PDptLGThu100804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BM7YAlqThu101000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NC1QwLwThu101239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ntkfiLyThu101757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 08AN0JQThu102034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZaLauAAThu102340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kQsZx4vThu102456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T4flJg7Thu103020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7eDA5UoThu103419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2qS2nHoThu103725.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BcMT6a3Thu105104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IWbGoTaThu15128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RymD7RTThu15407.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KxMpVU3Thu15626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ri8ocZsThu15951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S7vwgc8Thu20424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vc0PSmrThu20737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fnm5U5PFri105128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zvDHioSFri105325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zOlEXutFri105549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cM1Wls3Fri105834.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cxDUr4sFri110133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h7WkmNqFri110412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ow3qdwRFri110657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GXIm7s2Fri110907.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BwWtWf1Fri32925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uMcGh0SFri33031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h67fGctFri33139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : htBNl12Tue93231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XRWoJMTTue93320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9QQTYQ5Tue93406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RAf0KsdTue93633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MZUEE6eTue93853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cPJX3E8Tue94249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mHNW22eTue94506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o8CZrkqTue94644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D2JudMgTue94816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KJEoiF8Tue100738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fjytxByWed101100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VOZrSUgWed101455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LbZlpDJWed101817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7EZmFS1Wed102052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bhbAXkzWed102854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6CRM7bpWed103202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fa8jLD1Wed103354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : boKWe8lWed103524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r8KYVsQWed103840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g8Tw2MIWed104100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B2taz0SWed104408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zWXqiRqWed21712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RFn9nOFWed21952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iES19OJWed22158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v0gjN8dWed22319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2i5kEqzWed22513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sjTlrWEWed22629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eumAfPaWed22754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nXLvi5nWed25030.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ylUbL2hWed25301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G0XSkCMWed25450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sxOzn5kThu90804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : k6SuNcEThu94537.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yFn8LqQThu102929.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IQqjj2rThu120301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NGlJ8vdThu11643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ezZxvnxThu11814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6EY7oe1Thu12009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VfH4q7QTue114622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4GpyPeBTue12836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qzkLKEXTue13006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8k6HEOwTue35802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fvOk12HTue35921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uGFLML9Tue40017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8xmmLh3Wed105447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TymjncNWed105646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vmm1ozAWed105924.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nISPj1YWed110159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mszK9RiWed110445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ga6KFqtWed110726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KJoiH7SWed111034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lsk5IvtWed111302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cqbRsDRWed111521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F7wMMTrWed10036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DHbQfgaWed10316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rsjeJWFWed10540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JoGdFMtWed10819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pLaR1BiWed11005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lJDmAAlWed22210.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : zZfZ8cMWed22513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uL0LMwhWed22800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gLnDJaiWed22927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2SuoajqWed23235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xFXcgiXFri111052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SV3FxgWFri22543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S78mVdLFri22821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jolWvOtFri23006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rRFDNtoFri23251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JMhpVnyFri23352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 95nxuToFri23451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7OUItc4Mon115545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4CfGd0MMon115711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5UAPMuXMon115844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yNzurUOMon120000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HVADVhwMon12600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xc41j8QTue92638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cFyNUldTue92859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 67yZOCETue93302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uxg15u8Tue110140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ld6w78GTue110311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lySZQVYTue110441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A5qwmVDTue110630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 56PcVrWTue110934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qyXIYJKTue111207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JWY7SGSTue111445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f9i9hwYTue111626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7Tp1lJNTue112054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2XvYrDUTue112333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pgJphlRTue112526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SwimnWKTue112719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KcqAXxLTue112857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pYy7VlDTue112956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : roV3xf3Tue113319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V6dy4c0Wed12600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CaaKFgAWed22240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bquOpWuThu35816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : HvF8WedThu110739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TegKp9GThu110943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YJ3XB9QThu112652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FWeLLpCThu35509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YCeSc3tThu40017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bhM8pBBThu40352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fVuvxm2Thu40615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IK9YZJPThu40814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dVvnAgTThu41118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OXO73dmThu41558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PWd2yfxThu41710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1UfexcxThu41837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XxCT9d4Thu42053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R1QvwOdThu42215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7b8QcNmThu43057.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6mSI5GEFri94914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MByhhupFri94944.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PlZVGWTFri24001.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C5ZUuKbFri24252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DkeHqu0Fri24538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9rQ1s2CFri24720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : J7DMXxcFri25227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LOQEUhvFri25411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4bas96aFri25526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GfLpJJiFri25747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3uWI3SyFri30311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MiMk79bFri30559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cozrFqBFri30901.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Jp1HuOzFri31105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 42lqVFhFri31239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R5GWcT3Fri31606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IoK7oWCFri32427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VSLGBdsFri32708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 33Xz1F4Fri35028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a1h4Ru7Fri35233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0vun9s9Fri35429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HQpKqLIFri35559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VjwvFP9Fri35953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ff1d0wZFri40144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dFmdY2aFri41022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9hGMUvGFri41229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KIJ8F2fFri41541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : snC0rQ5Fri41701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Dmr4IipFri41744.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cq56aOqFri41918.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :