องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เนื่องจาก วันที่ 29 เมษายน 2565 เกิดเหตุการณ์พายุฤดูร้อน (วาตภัย) พัดบ้านเรือนประชาชนตำบลโนนงาม นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินการออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนที่ได้รับผลกะทบจากวาตภัย โดยมีมีผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 6 ราย บ้านที่อยู่อาศัยเสียหาย 2 ราย 1.นางสาวอาภาภัทร แสงจันทร์ บ้านเลขที่ 124 บ้านโนนงาม หมู่ที่3 2.นางนวลจันทร์ ภักดี บ้านเลขที่ 46 บ้านโนนงาม หมู่ที่3 ยุ้งข้าวเสียหาย 1 ราย -นางไพรศรี เกิดขุ้ย บ้านเลขที่ 98 บ้านโนนงาม หมู่ที่3 คอกเก็บฟาง เก็บอาหารสัตว์ เสียหาย 3 ราย 1.นายประหยัด หาญจิตร บ้านเลขที่ 145 บ้านม่วงโป้ หมู่ที่1 2.นางสุ่ย สำราญ บ้านเลขที่ 35 บ้านม่วงโป้ หมู่ที่2 3.นางสาวอัญชลี คำเฉย บ้านเลขที่ 37 บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่5
ผู้โพส : admin