องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายนิกร ทองจิตร ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อ.ปทุมราชวงศา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ตำบลโนนงาม ตำบลนาป่าแซง และตำบลหนองข่า ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดบ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน
ผู้โพส : admin