องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้ดำเนินการโครงการหมู่บ้านสะอาดปลอดโรคปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2565 ***เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และจัดทำระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ 3Rs***
ผู้โพส : admin