กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 ม.ค. 2563 19:48 อภิไชย รัตนศรี สร้าง ติดต่องานจัดเก็บรายได้
3 ม.ค. 2563 00:46 อภิไชย รัตนศรี สร้าง รายงานกำหนดราคากลาง โคงการก่อสร้าถนนดิน หมู่ที่ 6
1 ม.ค. 2563 23:37 อภิไชย รัตนศรี สร้าง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ 2
21 พ.ย. 2562 20:54 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
21 พ.ย. 2562 20:50 อภิไชย รัตนศรี สร้าง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
17 พ.ย. 2562 23:20 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
17 พ.ย. 2562 23:04 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
17 พ.ย. 2562 23:03 อภิไชย รัตนศรี สร้าง บทความไม่มีชื่อ
23 ก.ย. 2562 02:06 อภิไชย รัตนศรี สร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ.โนนงาม ม.3 เส้นเชื่อม บ.หนองน้ำขุ่น ม.5
16 ก.ย. 2562 18:58 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านสนามชัย หมู่ที่ 8
16 ก.ย. 2562 02:25 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2562
16 ก.ย. 2562 02:18 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 เป็นที่ดินของ นางสมจิตร เสือสา
16 ก.ย. 2562 02:06 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข โครางการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ.ม่วงโป้ ม.1
16 ก.ย. 2562 01:56 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข โครงการขุดบ่อบาดาลไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว บ้านคำไหล หมู่ที่ 6
16 ก.ย. 2562 01:44 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
16 ก.ย. 2562 01:26 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
16 ก.ย. 2562 01:24 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
16 ก.ย. 2562 01:23 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
16 ก.ย. 2562 01:19 อภิไชย รัตนศรี สร้าง แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
16 ก.ย. 2562 01:16 อภิไชย รัตนศรี ลบ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
16 ก.ย. 2562 00:49 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2562
16 ก.ย. 2562 00:13 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2562 00:09 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2559
16 ก.ย. 2562 00:07 อภิไชย รัตนศรี สร้าง แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
16 ก.ย. 2562 00:03 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า