กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 มิ.ย. 2563 21:44 apichai rattanasri แก้ไข แผนที่
30 มิ.ย. 2563 21:04 apichai rattanasri แก้ไข :>> โครงสร้างการบริหาร
30 มิ.ย. 2563 21:02 apichai rattanasri แก้ไข :>> แผนการดำเนินงานประจำปี
30 มิ.ย. 2563 20:58 apichai rattanasri แก้ไข :>>แผนอัตรากำลัง 3 ปี
30 มิ.ย. 2563 19:59 apichai rattanasri แก้ไข :>> แผนการดำเนินงานประจำปี
29 มิ.ย. 2563 23:29 apichai rattanasri แก้ไข โครงสร้างส่วนราชการ
29 มิ.ย. 2563 23:19 apichai rattanasri แก้ไข การประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการ
29 มิ.ย. 2563 23:16 apichai rattanasri สร้าง การประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการ
29 มิ.ย. 2563 23:06 apichai rattanasri แก้ไข :>>รายงานผลการปฏิบัติงาน
29 มิ.ย. 2563 22:56 apichai rattanasri แก้ไข โครงสร้างส่วนราชการ
29 มิ.ย. 2563 22:55 apichai rattanasri สร้าง โครงสร้างส่วนราชการ
29 มิ.ย. 2563 22:52 apichai rattanasri แก้ไข :>> ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
29 มิ.ย. 2563 22:47 apichai rattanasri สร้าง โครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
29 มิ.ย. 2563 22:07 apichai rattanasri สร้าง แผนดำเนินงานองค์การบริการส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2563
29 มิ.ย. 2563 21:57 apichai rattanasri แก้ไข ติดต่อเรา
29 มิ.ย. 2563 21:55 apichai rattanasri แก้ไข ติดต่อเรา
28 มิ.ย. 2563 21:32 apichai rattanasri สร้าง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
28 มิ.ย. 2563 21:29 apichai rattanasri สร้าง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
22 มิ.ย. 2563 21:01 apichai rattanasri สร้าง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงาม ม.3 เชื่อมบ้านสนามชัย ม.8
2 มิ.ย. 2563 04:00 apichai rattanasri สร้าง #ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2563 03:59 apichai rattanasri แก้ไข #ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเรื่อง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลโนนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2563 03:56 apichai rattanasri สร้าง #ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเรื่อง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลโนนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 2563 20:08 apichai rattanasri สร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ ม.1 เส้นข้างบ้าน นายสมนึก ศรีสุวงศ์
24 พ.ค. 2563 20:06 apichai rattanasri สร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรื่อง ม.7 เชื่อมบ้านคำไหล ม.6
20 พ.ค. 2563 01:11 apichai rattanasri สร้าง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ.โนนงาม ม.3

เก่ากว่า | ใหม่กว่า