กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 มี.ค. 2563 21:03 apichai rattanasri สร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ 8
8 มี.ค. 2563 20:54 apichai rattanasri สร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่8
4 มี.ค. 2563 20:19 apichai rattanasri สร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์เด็กเล็กอัมพวัน ม.1
4 มี.ค. 2563 20:18 apichai rattanasri สร้าง โครงการย้ายหอประปาหมู่บ้าน ม.5
4 มี.ค. 2563 20:17 apichai rattanasri สร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน ม.1
4 มี.ค. 2563 20:15 apichai rattanasri สร้าง โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6
4 มี.ค. 2563 20:14 apichai rattanasri สร้าง โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม ม.3
27 ก.พ. 2563 23:57 apichai rattanasri สร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ.ม่วงโป้ ม.1
27 ก.พ. 2563 23:55 apichai rattanasri สร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.โนนงาม ม.4 เชื่อมบ.สนามชัย ม.8
27 ก.พ. 2563 23:54 apichai rattanasri สร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.คำไหลม.6 จำนวน 2เส้น
27 ก.พ. 2563 23:53 apichai rattanasri สร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.สนามชัย ม.8
27 ก.พ. 2563 19:46 apichai rattanasri สร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.2 ม.4
25 ก.พ. 2563 19:25 apichai rattanasri สร้าง โครงการเปลี่ยนท่อประปา บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่5
24 ก.พ. 2563 00:26 apichai rattanasri แก้ไข :>> แผนยุทธศาสตร์
24 ก.พ. 2563 00:25 apichai rattanasri ลบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
24 ก.พ. 2563 00:21 apichai rattanasri สร้าง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
16 ก.พ. 2563 23:17 apichai rattanasri สร้าง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่1 หมู่3 หมู่ 4 หมู่5 และหมู่7
12 ก.พ. 2563 19:13 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข :>> กองการศึกษา
12 ก.พ. 2563 19:11 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข :>> กองการศึกษา
10 ก.พ. 2563 19:00 อภิไชย รัตนศรี สร้าง โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
5 ก.พ. 2563 20:31 อภิไชย รัตนศรี ลบ ไม่มีชื่อ
5 ก.พ. 2563 20:30 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข ไม่มีชื่อ
5 ก.พ. 2563 20:25 อภิไชย รัตนศรี สร้าง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
22 ม.ค. 2563 18:16 อภิไชย รัตนศรี สร้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
6 ม.ค. 2563 19:48 อภิไชย รัตนศรี สร้าง ติดต่องานจัดเก็บรายได้

เก่ากว่า | ใหม่กว่า