กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 ส.ค. 2562 01:37 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
21 ส.ค. 2562 01:27 อภิไชย รัตนศรี สร้าง สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
14 ส.ค. 2562 21:58 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 เป็นที่ดินของ นางสมจิตร เสือสา
25 ก.ค. 2562 21:46 อภิไชย รัตนศรี สร้าง โครางการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ.ม่วงโป้ ม.1
25 ก.ค. 2562 21:36 เจษฎา ศิริโภค ลบ ทดสอบใส่ภาพในข่าว
25 ก.ค. 2562 21:35 เจษฎา ศิริโภค สร้าง ทดสอบใส่ภาพในข่าว
25 ก.ค. 2562 21:10 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
25 ก.ค. 2562 20:51 อภิไชย รัตนศรี ลบ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านคำไหล หมู่ที่ 6 โดยวิธีตกลงราคา
25 ก.ค. 2562 20:22 อภิไชย รัตนศรี ลบ จ้างที่ปรึกษาในการประเมิณความพึงพอใจในการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2562 20:21 อภิไชย รัตนศรี ลบ ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีตกลงราคา
25 ก.ค. 2562 19:54 อภิไชย รัตนศรี ลบ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3
25 ก.ค. 2562 19:49 อภิไชย รัตนศรี ลบ ซื้อโต๊ะประชุมสภาพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีตกลงราคา
25 ก.ค. 2562 19:43 อภิไชย รัตนศรี ลบ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
25 ก.ค. 2562 19:42 อภิไชย รัตนศรี ลบ โครงการฝึกอบรมอาชีพ การแปรรูปกล้วย
25 ก.ค. 2562 19:40 อภิไชย รัตนศรี ลบ รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการซอมแซมลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ 6
25 ก.ค. 2562 19:37 อภิไชย รัตนศรี ลบ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
25 ก.ค. 2562 19:22 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์
25 ก.ค. 2562 19:20 อภิไชย รัตนศรี อัปเดต คลัง_๑๙๐๗๒๖_0003.jpg
25 ก.ค. 2562 19:20 อภิไชย รัตนศรี อัปเดต คลัง_๑๙๐๗๒๖_0002.jpg
25 ก.ค. 2562 19:20 อภิไชย รัตนศรี อัปเดต คลัง_๑๙๐๗๒๖_0001.jpg
25 ก.ค. 2562 19:17 อภิไชย รัตนศรี แนบ คลัง_๑๙๐๗๒๖_0003.jpg กับ หน้าแรก
25 ก.ค. 2562 19:17 อภิไชย รัตนศรี แนบ คลัง_๑๙๐๗๒๖_0002.jpg กับ หน้าแรก
25 ก.ค. 2562 19:17 อภิไชย รัตนศรี แนบ คลัง_๑๙๐๗๒๖_0001.jpg กับ หน้าแรก
17 ก.ค. 2562 21:09 อภิไชย รัตนศรี แก้ไข ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
17 ก.ค. 2562 21:08 อภิไชย รัตนศรี แนบ 31401 (1).jpg กับ ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า