แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

โพสต์6 ม.ค. 2564 20:41โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม


ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์19 ต.ค. 2563 18:33โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2563 18:34 ]

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

โพสต์21 ก.ค. 2563 20:38โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 20:39 ]

แผนพัฒนาท้องถิ่น ‎(พ.ศ.2561 - 2565)‎ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1

โพสต์21 ก.ค. 2563 20:31โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 20:39 ]

แผนพัฒนาท้องถิ่น‎(แก้ไขครั้งที่1)‎


:>> รายงานทางการเงิน

โพสต์4 ต.ค. 2558 22:42โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2558 21:56 ]

  • งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2558 << ดาวน์โหลด (pdf) >>

:>> แผนการดำเนินงานประจำปี

โพสต์4 ต.ค. 2558 22:41โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2563 21:02 โดย apichai rattanasri ]

      


:>> แผนพัฒนาสามปี

โพสต์4 ต.ค. 2558 22:41โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2560 00:05 โดย nattawoot kamanee ]

:>> แผนยุทธศาสตร์

โพสต์4 ต.ค. 2558 22:40โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 00:26 โดย apichai rattanasri ]

  • แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562          <<  ดาวน์โหลด (pdf) >>
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

1-9 of 9