โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โพสต์25 ก.ย. 2559 05:13โดยnattawoot kamanee
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่วงโป้หนองน้ำขุ่น วันที่ 19 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนงามร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม และโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
 

 


Comments