ข่าวประชาสัมพันธ์
                                                                               

                                 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

โพสต์16 ก.ย. 2562 01:19โดยอภิไชย รัตนศรี


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์15 ก.ย. 2562 22:07โดยอภิไชย รัตนศรี   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2562 23:19 ]

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

โพสต์21 ส.ค. 2562 01:27โดยอภิไชย รัตนศรี   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 01:44 ]
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

โพสต์9 ก.ค. 2562 01:35โดยอภิไชย รัตนศรี   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 00:03 ]


ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.โนนงาม

โพสต์19 มิ.ย. 2562 01:26โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 00:03 โดย อภิไชย รัตนศรี ]

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์26 มี.ค. 2562 21:13โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 00:13 โดย อภิไชย รัตนศรี ]ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

โพสต์10 ก.พ. 2562 22:30โดยnattawoot kamanee

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด

1-10 of 72

Comments