ข่าวประชาสัมพันธ์
                                                                               

                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโนนงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2564

โพสต์11 พ.ย. 2563 00:35โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2563 00:54 ]


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

โพสต์9 พ.ย. 2563 20:30โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563


ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบิ้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด ดังนี้ -เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) -มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขต หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 -ไม่เป็นผูัได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โพสต์18 ต.ค. 2563 20:58โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2563 21:06 ]


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โพสต์11 ต.ค. 2563 20:30โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2563 00:59 ]

ประกาศรับสมัครพนักงาน

1-10 of 105

Comments