ข่าวประชาสัมพันธ์
                                                                               

                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

โพสต์19 พ.ค. 2563 01:11โดยapichai rattanasri

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลโนนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ‎(e-bidding)‎


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

โพสต์19 พ.ค. 2563 01:11โดยapichai rattanasri

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ‎(e-bidding)‎


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ม่งโป้ ม.1 เชื่อม บ.สนามชัย ม.8 ตำบลโนนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์7 พ.ค. 2563 21:00โดยapichai rattanasri

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 เชื่อม ม.8


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาเรือง ม.7 เชื่อม บ.คำไหล ม.6 ตำบลโนนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์7 พ.ค. 2563 20:55โดยapichai rattanasri   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2563 20:56 ]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 เชื่อม ม.6


ติดต่องานจัดเก็บรายได้

โพสต์6 ม.ค. 2563 19:48โดยapichai rattanasri

ติดต่องานจัดเก็บรายได้ องค์การบริการส่วนตำบลโนนงาม โทรศัพท์ 045-525924 เจ้าหน้าที่ 081-5758637

มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

โพสต์21 พ.ย. 2562 20:50โดยapichai rattanasri   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 20:54 ]


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์15 ก.ย. 2562 22:07โดยapichai rattanasri   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2562 23:19 ]

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

โพสต์21 ส.ค. 2562 01:27โดยapichai rattanasri   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 01:44 ]
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

โพสต์9 ก.ค. 2562 01:35โดยapichai rattanasri   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 00:03 ]


1-10 of 78

Comments