ข่าวประชาสัมพันธ์
                                                                               

                                 ติดต่องานจัดเก็บรายได้

โพสต์6 ม.ค. 2563 19:48โดยapichai rattanasri

ติดต่องานจัดเก็บรายได้ องค์การบริการส่วนตำบลโนนงาม โทรศัพท์ 045-525924 เจ้าหน้าที่ 081-5758637

มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

โพสต์21 พ.ย. 2562 20:50โดยapichai rattanasri   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 20:54 ]


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์15 ก.ย. 2562 22:07โดยapichai rattanasri   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2562 23:19 ]

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

โพสต์21 ส.ค. 2562 01:27โดยapichai rattanasri   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 01:44 ]
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

โพสต์9 ก.ค. 2562 01:35โดยapichai rattanasri   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 00:03 ]


ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.โนนงาม

โพสต์19 มิ.ย. 2562 01:26โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 00:03 โดย apichai rattanasri ]

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์26 มี.ค. 2562 21:13โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 00:13 โดย apichai rattanasri ]1-10 of 74

Comments