:>> วิสัยทัศน์

โพสต์4 ต.ค. 2558 20:14โดยJetsada Siriphok
:>> วิสัยทัศน์<<:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามเป็นหน่วยงานกลาง ในการบริหารงานท้องถิ่นที่ดีมีมาตรฐาน


:>> อัตลักษณ์<<:
ตำบลโนนงามเป็นสังคมชนบท
Comments