โครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563

โพสต์29 มิ.ย. 2563 22:46โดยapichai rattanasri
 

โครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี

Comments