คำขวัญ อบต.โนนงาม  
 โนนงามนามตำบล ผู้คนไฝ่ธรรม 
 งามล้ำประเพณี ฮีตสิบสอง 
 ของดีผ้าทอมือ เลื่องลือเกษตรกรรม 
 น้อมนำสามัคคี มากมีถ้ำภูผาเด่น 
 เส้นทางสู่ผาชื่นวาริน