:>> วิสัยทัศน์

โพสต์4 ต.ค. 2558 20:14โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2564 18:52 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
:>> วิสัยทัศน์<<:
อยู่ดีกินดี มีการศึกษา
แก้ปัญหาความยากจน
พัฒนาคนพัฒนางาน
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
นำร่องแหล่งท่องเที่ยว
:>> อัตลักษณ์<<:
ตำบลโนนงามเป็นสังคมชนบท
Comments