:>> วิสัยทัศน์

โพสต์4 ต.ค. 2558 20:14โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2564 20:07 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม ]
:>> วิสัยทัศน์<<:
อยู่ดีกินดี มีการศึกษา
แก้ปัญหาความยากจน
พัฒนาคนพัฒนางาน
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
นำร่องแหล่งท่องเที่ยว

:>> อัตลักษณ์<<:
ตำบลโนนงามเป็นสังคมชนบท
Comments