:>> ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม 
หมู่ที่ ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์  37110
E-mail : nonngam2563@gmail.com  โทรศัพท์ : 045525924 โทรสาร -
https://www.facebook.com/nonngam2563/?show_switched_toast=0
 facebook อบต.โนนงาม 
https://www.messenger.com/t/100010667986911/
 inbox messenger  
https://twitter.com/nonngam2563

 Twitter 


 แผนที่ 

Comments