องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เตรียมงานรับเสด็จ

โพสต์24 พ.ย. 2558 17:00โดยเจษฎา ศิริโภค   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2558 17:00 ]
ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE. จะเสด็จมาทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE. ของจังหวัดอำนาจเจริญ และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงได้จัดเตรียมสถานที่ในเขตท้องที่รับผิดชอบอย่างสวยงาม


Comments