เรื่อง จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561

โพสต์9 ส.ค. 2561 01:06โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 01:06 โดย เจษฎา ศิริโภค ]Comments