ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโนนงาม เรื่อง กําหนดวัน เวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนงาม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ประจําปี 2564 กําหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2563 และกําหนดให้มีการเลือกสรรในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

โพสต์2 พ.ย. 2563 00:57โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2563 00:57 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
Comments