ประชุมสภาวิสามัญ เพื่อพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

โพสต์31 พ.ค. 2559 05:19โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2559 05:19 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
11 พฤษภาคม 2559 
ประชุมสภาวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
‪#‎งานนโยบายและแผน‬ ขอขอบคุณทุกท่าน เหลืออีกรอบพิจารณา ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
 

   


Comments