มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณธ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

โพสต์5 ก.ค. 2564 00:59โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2564 00:59 ]

Comments