มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โพสต์23 ก.ค. 2563 23:35โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2563 23:35 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Comments