โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น และบูรณาการแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โพสต์24 มี.ค. 2559 05:28โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2559 05:34 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
   โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น และบูรณาการแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับตำบล วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โดย งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
‪#‎ขอบคุณ‬ ท่านนายก คณะผู้บริหาร ปลัดฯ รองปลัดฯ ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง ข้าราชการ พนักงานจ้าง หน่วยงานต่างๆ พี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนงาม ที่ร่วมขับเคลื่อนตำบลของเรา ถ้าไม่มีทุกท่าน งานนโยบายและแผน ก็ไม่สามารถพัฒนาตำบลของเราไปได้
  
  
   

Comments