โครงการบูรณาการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ

โพสต์23 พ.ย. 2560 20:24โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 20:02 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
    วันที่ 4 เมษยายน 2560 ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม  และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนงามเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเกิดการบูรณาการในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นรูปประธรรม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                     

                                   

Comments