การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

โพสต์6 มิ.ย. 2561 00:11โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 00:13 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

Comments