การประชุมประชามคมตำบล โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โพสต์1 พ.ย. 2559 01:35โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2559 01:35 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม 

Comments