ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

โพสต์31 มี.ค. 2564 23:55โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2564 18:03 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)


Comments