แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนงาม

โพสต์23 มี.ค. 2559 02:34โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2559 02:40 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้ดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 และได้จัดทำประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559

Comments