ประชุมสภาสามัญสมัยที่​ 3​ ครั้งที่​ 1​ ประจำปี​ พ.ศ.2564

โพสต์2 ส.ค. 2564 20:14โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2564 20:18 ]

ประชุมสภาสามัญสมัยที่​ 3​ ครั้งที่​ 1​ ประจำปี​ พ.ศ.2564 
วันที่​ 2​ สิงหาคม​ พ.ศ.2564​ ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม 
ระเบียบวาระที่​ 1​ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่​ 2​ เรื่องรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว     
    2.1​ รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ​ สมัยที่​ 2​ ครั้งที่​ 2​ ประจำปี​ พ.ศ.2564 
ระเบียบวาระที่​ 3​ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
    3.1​ ญัตติพิจารณาร่างขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565​ (วาระที่​ 1​ ขั้นรับหลักการ)     
    3.2  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ​ ตามข้อ​ 103 (1)และข้อ​ 107​ วรรคสอง     
    3.3  พิจารณากำหนดระยะเวลาการแปรญัตติ     
    3.4  พิจารณากำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแแรญัตติรับไว้ 
ระเบียบวาระที่​ 4​  เรื่องอื่นๆ

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงที่จะเดินทางกลับมาในพื้นที่ตำบลโนนงาม

โพสต์22 ก.ค. 2564 20:26โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2564 20:33 ]

    สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงที่จะเดินทางกลับมาในพื้นที่ตำบลโนนงาม​ อำเภอปทุมราชวงศา​ จังหวัดอำนาจเจริญ​ ขอให้ท่านทำตามข้อปฏิบัติดังนี้ครับ ต้องแจ้งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1.ภาพถ่ายบัตรประชาชน 
2.เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 
3.หลักฐานการตรวจพบเชื้อโควิด-19  ( จากโรงพยาบาล ) 
4.ภาพถ่ายหรือลักษณะรถยนต์และป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง 
5.ข้อมูลอาการเจ็บป่วย ณ ปัจจุบัน 
6.จำนวนผู้ติดตามที่จะเดินทางมาด้วยกัน 
7.กำหนดการเดินทางวันและเวลาที่แน่นอน 
8.วันที่ตรวจโควิด สถานที่ตรวจโควิด 
9.วันที่เริ่มมีอาการ วันที่ได้รับแจ้งผลตรวจ 
10.รอการอนุมัติ จากจังหวัด เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตาม ข้อ 2. 
สามารถแจ้งความประสงค์ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้ครับ 
-หมอแดง​  098-5845146 
-ผอ.รพ.สต.​  085-7768488 
-นายก​ อบต.​  098-1581406

โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2

โพสต์20 ก.ค. 2564 01:35โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม


โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1

โพสต์20 ก.ค. 2564 01:33โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม


คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคบล

โพสต์5 ก.ค. 2564 03:17โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2564 03:18 ]


1-10 of 140

Comments