แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 เป็นที่ดินของ นางสมจิตร เสือสา

โพสต์21 มิ.ย. 2562 01:08โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 02:18 โดย เจษฎา ศิริโภค ]


Comments