แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โพสต์30 เม.ย. 2560 20:13โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2561 20:47 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
ตามที่ อบต.โนนงาม จะดำเนินการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) งบประมาณ 127,500 บาท ศพด. อัมพวัน หมู่ที่ 1 อ.ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

Comments