เรื่อง จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

โพสต์16 ต.ค. 2560 01:29โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2561 20:00 โดย เจษฎา ศิริโภค ]Comments